• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa części do przekładni

Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA części do przekładni BRAVO X
DOSTAWA części przekładni model BRAVO III X 1.81:1 DRIVE, SUBASSY: 8M8027036, RUN DE71951401, SERIA 2A346864 :
Kompletna dolna część przekładni jw. nr katalogowy : 8M0046738
Wykonawca powinien przed dostawą sprawdzić czy podany numer katalogowy jest zgodny z podanymi powyżej parametrami przekładni.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ums.ezamawiajacy.pl/pn/ums/demand/notice/public/70056/details
Ofertę należy złożyć na stronie prowadzonego postępowania pod adresem https://ums.ezamawiajacy.pl w terminie do dnia 26 sierpnia 2022 r. godz.12:00.
Termin składania:2022-08-26
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia

25 dni od dnia zamówienia
o miejsca dostawy
Magazynu Nr 2 UMS, Ul. Światowida 16 c,
71-727 Szczecin
Wymagania:Warunki płatności

Płatność przelewem 14 dni po wykonaniu zamówienia
8.
Stawka podatku VAT

23%
9.
Informacje czy zawarta będzie umowa

nie
10
Inne

o kryterium oceny ofert
Najniższa cena

Złożenie oferty odbywa się poprzez: wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego
w systemie Formularza oferty - zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony na zakładce ,,Przystąp do postępowania".
Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie udzielania zamówienia publicznego.
Kontakt:o osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami
Dorota Modrzyńska-Pastucha
tel.: +48 914 403 256
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34913000-0
Numer dokumentu:PO-II.2630.133.22, ZT.I.241.147.22
Źródło:GRUPA BINES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.