• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Łańcuch kotwiczny

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Łańcuch kotwiczny (160009357)
Treść zapytania:
Szanowni Państwo,
LOTOS Petrobaltic S.A., 80-758 Gdańsk, Ul. Stary Dwór 9 zaprasza Państwa do złożenia oferty zgodnie z przedmiotem opisanym w niniejszym zaproszeniu (zakładka Produkty).
Miejsce oraz warunki dostawy: DDP LOTOS Petrobaltic S.A., Gdańsk Ul. Stary Dwór 9
Termin Zadawania pytań: 23.07.2021 godz.: 10:00
Pytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
Oferty złożone inną drogą niż za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade nie będą brane pod uwagę.
Wymagane jest złożenie oferty na pełny zakres zapytania ofertowego.
W ofercie proszę o podanie nr konta bankowego oferenta.
Proszę o potwierdzenie zgodności oferty z wymaganiami zapotrzebowania w jej treści lub wyraźne wskazanie odstępstw.
Do oferty proszę dołączyć specyfikację techniczną/ ofertę merytoryczną oferowanych materiałów.
Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji oraz aukcji elektronicznej z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania umowy. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji oraz aukcji elektronicznej nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Do zamówienia będą miały zastosowanie aktualnie obowiązujące w LOTOS Petrobaltic S.A. ,,Ogólne warunki zamówienia" dostępne pod adresem:https://www.lotos.pl/344/poznaj_lotos/nasze_spolki/lotos_petrobaltic/do_pobrania
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Łańcuch kotwiczny 33 elementowy - elementy zestawu cumowniczego Tankowca do boi. Zestaw składa się z: - 27 x ogniwo łańcuchowe rozporkowe, - 1 x łącznik kentera, - 1 x ogniwo łańcuchowe rozporkowe, - 1 x ogniwo końcowe, - 2 x ogniwo łańcuchowe rozporkowe, - 1 x ogniwo końcowe. Klasa łańcucha: U3. Wymiary ogniwa końcowego: OGNIWO KOŃCOWE BEZ-ROZPÓRKOWE ŚREDNICA 91MM, SZEROKOŚĆ WEWNĄTRZ 336MM, SZEROKOŚĆ ZEWNĄTRZ 518MM, WYSOKOŚĆ ZEWNĄTRZ 307MM. Wymiary ogniwa standardowego: OGNIWO STANDARDOWE ROZPÓRKOWE ŚREDNICA 76MM, SZEROKOŚĆ WEWNĄTRZ 304MM, SZEROKOŚĆ ZEWNĄTRZ 456MM, WYSOKOŚĆ ZEWNĄTRZ 273,6MM. Wymagany atest: LRoS, PRS, DNV lub innego towarzystwa klasyfikacyjnego na cały zestaw. 1 komplet
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Łańcuch kotwiczny (160009357)"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1196024,c64867d0c30df6362c21d07aa8600558.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
26- 07- 2021 11: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
27- 07- 2021 11: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
23- 07- 2021 10: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1196024,c64867d0c30df6362c21d07aa8600558.html
Termin składania:2021-07-27
Uwagi:Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Joanna Petrykowska
tel:
e-mail: joanna.petrykowska@lotospetrobaltic.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:Z218/220501
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.