• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

MG CAT zatrudni- Magazynier

Standard

Dane kontaktowe

MG CAT zatrudni- Magazynier


Obowiązki:

- Przyjmowanie dostaw towarów (dokumentacja, odpisywanie w programie magazynowym

- Kompletowanie zleceń i rozkładanie towaru

- Wydawanie towarów

- Inwentaryzacja stanu magazynowego oraz przyjętych części poremontowych

- Dbałość o utrzymanie porządku i płynnego przepływu towarów w magazynie

- Dbałość o utrzymanie porządku na hali serwisowej

- Realizowanie podstawowych prac przeładunkowych – nie jest to warunek konieczny


Wymagania:

- Znajomość podstawowych dokumentów magazynowych

- Odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo w pracy

- Umiejętność obsługi komputera

- Umiejętność pracy w zespole

- Uczciwość i zaangażowanie w prowadzoną pracę

- Skrupulatność

- Przywiązywanie uwagi do szczegółów

- doświadczenie na stanowisku magazyniera będzie dodatkowym atutem


Oferujemy:

- Bardzo dobre warunki pracy z możliwością nawiązania długofalowej współpracy.

- Zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę zlecenie, umowę o pracę lub na zasadach własnej działalności gospodarczej

- Dodatkowo m.in. dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowych itp.

- Ubezpieczenie grupowe

- Korzystne warunki finansowe


 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO informuję, iż chcąc przesłać do naszej firmy dokumenty rekrutacyjne poprzez złożenie CV nasza firma będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych jest Spółka MG Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia; dane kontaktowe: b.szkudlarska@mg-cat.pl, +48 58 625 34 83. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz - w przypadku wyrażenia na to zgody - dalszych procesach rekrutacyjnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody - również dalszych procesach rekrutacyjnych. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji, tj. nie dłużej niż 6 miesięcy od dostarczenia CV. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dostarczenia CV. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przesłanie do naszej firmy przez Panią/Pana CV lub innych dokumentów niezbędnych do procesu rekrutacji (w tym jakichkolwiek danych wrażliwych, które nie są wymagane i nie będą przetwarzane na tym etapie rekrutacji) będzie jednoznaczne z wyrażeniem przez Panią/Pana zgody na powyższe i umożliwi nam rozpatrzenie oferty.

Dziękujemy za wysłane grafiki.