• <
premium

Dane kontaktowe

  • Adres: 81-712 Sopot, Powstańców Warszawy 55
  • Telefon: (+48 58) 551 72 81
  • Fax: (+48 58) 551 21 30
  • E-mail: office@iopan.gda.pl

Udostępnij

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) został powołany w roku 1983 jako następca Stacji Morskiej istniejącej w Sopocie od 1953 roku.

Wśród 183 pracowników (grudzień 2010) jest 13 profesorów, 18 doktorów habilitowanych i 43 doktorów.

Misja Instytutu:
Misją Instytutu jest prowadzenie badań podstawowych środowiska morskiego oraz pogłębiania wiedzy na temat zjawisk i procesów w nim zachodzących.

Instytut Oceanologii prowadzi badania na Bałtyku oraz w obszarze Arktyki Europejskiej.

Kierunki strategiczne badań IO PAN:
•Rola oceanu w kształtowaniu klimatu i skutki zmian klimatu w morzach europejskich
◦badania transportu promieniowania słonecznego i wymiany energii promienistej w systemie woda - atmosfera;
◦badanie procesów zasilania w energię ekosystemów morskich;
◦badanie procesów fotosyntezy wymiany masy i energii pomiędzy morzem i atmosferą
◦badanie procesów cyrkulacji termohalinowej.

•Zmienność naturalna i antropogeniczna środowiska Morza Bałtyckiego
◦badanie i modelowanie procesów hydrodynamicznych i biologicznych w Morzu Bałtyckim;
◦badanie migracji naturalnych i antropogennych substancji chemicznych przez bariery biogeochemiczne;
◦badanie procesów biochemicznych w środowisku morskim;
◦badanie związków organicznych w morskich osadach dennych.

•Współczesne zmiany ekosystemów u brzegów mórz szelfowych
◦badanie roli bioróżnorodności w funkcjonowaniu ekosystemów przybrzeżnych, fauny dennej sublitoralu Spitsbergenu;
◦badanie funkcjonowania ekosystemów obszarów morskich NATURA 2000.

•Genetyczne i fizjologiczne mechanizmy funkcjonowania organizmów morskich; podstawy biotechnologii morskiej
◦polimorfizm i rekombinacja mitochondrialnego DNA omułków Mytilus, badania zależności między populacjami Mytilus na podstawie analizy polimorfizmu pojedynczych nukleotydów (SNP) DNA jądrowego, zastosowanie polimorfizmu DNA mikrosatelitarnego i pojedynczych nukleotydów (SNP) w badaniach populacji wybranych gatunków ryb, badania związku polimorfizmu genetycznego i genotypów z odpornością na patogeny na przykładzie ryb łososiowatych;
◦endokrynologia ryb: neurohormonalna regulacja behawioru i adaptacji ryb do zmieniających się warunków środowiska; wazotocyna, izotocyna i melatonina i ich rola w reakcji na stres i behawiorze rozrodczym ryb; opracowanie nowych wskaźników dobrostanu u morskich ryb hodowlanych;
◦rozwój metod statystycznych o zastosowaniu w analizie filogenetycznej i innych problemach klasteryzacji w biologii; badania nad podstawowymi mechanizmami ewolucji z użyciem platform sztucznego życia; genomika i metagenomika morskich bakterii i wirusów; mechanizmy horyzontalnego transferu genów w morzu.

Oferta

Wydarzenia instytutowe:

informacja o aktualnych wydarzeniach dostępna jest na stronie IO PAN pod adresem: www.iopan.gda.pl/news-pl.html

Kontakt do działów firmy

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
Powstańców Warszawy 55,
81-712 Sopot, Poland, P.O. Box 148
Tel: (+48 58) 551 72 81, (+48 58) 73 11 600
Fax: (+48 58) 551 21 30
E-mail: office@iopan.gda.pl

Filmy


Gdyby nie ocean, już byśmy się ugotowali


Czy Bałtykowi grozi katastrofa ekologiczna ? - wywiad z prof. Jackiem Bełdowskim


Opis dodatkowy

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, iopan, badania, instytut badawczy

Dziękujemy za wysłane grafiki.