• <
premium

Dane kontaktowe

 • Adres: 87-100 Toruń, Chrobrego 50
 • Telefon: +48 56 659 3101
 • Fax: +48 56 623 1664
 • E-mail: office@geofizyka.pl

Udostępnij


Geofizyka Toruń S.A., należąca do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., jest dostawcą innowacyjnych rozwiązań geofizycznych, geotechnicznych, geologicznych i hydrogeologicznych w zakresie badania budowy geologicznej na potrzeby sektora mulitenergetycznego i odnawialnych źródeł energii (OZE) w kraju i zagranicą. 

Zaawansowane rozwiązania Spółki wspierają transformację energetyczną i proces przechodzenia na zieloną i alternatywną energię. Innowacyjne usługi Geofizyki Toruń to bezinwazyjne badania, maksymalizujące wiedzę o budowie geologicznej Ziemi oraz pozwalające bezpiecznie i wydajnie wytwarzać energię.

Oferta

ZAKRES USŁUG SPÓŁKI


 • Geofizyka poszukiwawcza (akwizycja, przetwarzanie i interpretacja danych sejsmicznych) 
 • Geofizyka otworowa (pomiary geofizyczne w otworach niezarurowanych, zarurowanych i produkcyjnych oraz ich interpretacja, perforacje)
 • Sejsmika otworowa
 • Usługi  geotechniczne, geologiczne i hydrogeologiczne
 • Geofizyka inżynierska


ROZWIĄZANIA NA LĄDZIE I MORZU

Kluczowe portfolio Spółki obejmuje usługi geofizyczne, dedykowane w głównej mierze pozyskaniu informacji geologicznej. Podstawowa działalność Geofizyki Toruń S.A. obejmuje usługi z zakresu geofizyki poszukiwawczej (akwizycja, przetwarzanie i interpretacja danych sejsmicznych) oraz geofizyki otworowej (pomiary geofizyczne w otworach i ich interpretacja). 

Spółka świadczy również usługi z obszaru geologii i geotechniki oraz hydrogeologii na potrzeby badań geologicznych podłoża dla infrastruktury przemysłowej i technicznej na lądzie i morzu. W zakresie usług offshore wykonujemy zaawansowane badania geotechniczne oraz geofizyczne w celu określenia warunków środowiskowych dla morskich farm wiatrowych oraz kabli podmorskich łączących farmy wiatrowe z wybrzeżem, Ponadto realizujemy zadania z zakresu rozbudowy szeroko pojętej infrastruktury lądowej i morskiej, w tym portów i terminali instalacyjnych.

Spółka dostarcza również rozwiązania dla sektora energii geotermalnej oraz realizuje zadania 
z zakresu lokalizacji i monitoringu podziemnych magazynów do składowania gazu ziemnego, odpadów niebezpiecznych i CO2 dla sektora mulitenergetycznego i OZE, jak również badania na rzecz energetyki jądrowej. 


CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI


 • Dostawca innowacyjnych rozwiązań geofizycznych i geotechnicznych dla sektora multienergetycznego energetycznego i OZE na lądzie i morzu
 • Renomowany kontraktor geofizyczny operujący od 56 lat w Europie, Afryce, Azji, Bliskim Wschodzie oraz Ameryce Południowej 
 • Europejski lider w obszarze sejsmiki nowej generacji opartej na rozwiązaniach nodalnych
 • Spółka posiada duże doświadczenie na rynku międzynarodowym, a marka GT znana jest w ponad 50 krajach na 6 kontynentach.
 • Innowacyjne technologie i sprzęt dedykowane badaniom lądowym i morskim 


OBSZARY STRATEGICZNE SPÓŁKI 


UPSTREAM

Poszukiwania gazu ziemnego i ropy naftowej oraz intensyfikacja produkcji ze złóż węglowodorów. Lokalizacja i monitoring podziemnych magazynów


OZE - ENERGIA GEOTERMALNA

Poszukiwania złóż geotermalnych


OZE – ENERGIA WIATROWA

Rozwiązania geotechniczne, geologiczne, hydrogeologiczne i geofizyczne dla badania dna morskiego w sektorze odnawialnych źródeł energii, w szczególności energii wiatrowej, w tym dla rozbudowy szeroko pojętej infrastruktury lądowej i morskiej takiej jak porty i terminale instalacyjne


ENERGIA ALTERNATYWNA

Rozwiązania geofizyczne, geotechniczne i geologiczne na potrzeby budowy elektrowni jądrowych


BUDOWNICTWO I PRZEMYSŁ GÓRNICZY

Rozwiązania w zakresie geologii, hydrogeologii, geotechniki i geofizyki inżynierskiej dla badań parametrów podłoża 


FilmyDo pobrania

Opis dodatkowy

upstream, energia geotermalna, energia farm wiatrowych, modernizacja infrastruktury portowej, podmorskie magazynowanie energii

Dziękujemy za wysłane grafiki.