• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 81-442 Gdynia, E. Orzeszkowej 1
  • Telefon: 514 860 178
  • Fax: 58 732 12 11
  • E-mail: sitwmgdansk@gmail.com

Udostępnij

Strona główna Katalog firm Stocznie, Offshore Budownictwo morskie Zespół Rzeczoznawców Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych

Terenowy Zespół Rzeczoznawców w Gdańsku Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych NOT powstał w 1964r jako organ do prowadzenia działalności gospodarczej. Osobowość prawna jest potwierdzona rejestrem sądowym: KRS Nr 0000087544 oraz wpisem do rejestru przedsiębiorców Nr: 007021838-00027.
Przedmiotem naszej działalności jest świadczenie szeroko ujętych usług projektowych, doradztwa i nadzoru inwestorskiego.

Projektujemy:
• Obiekty hydrotechniczne budownictwa: morskiego, śródlądowego i melioracyjnego.
• Konstrukcje geotechniczne budownictwa kubaturowego, komunikacyjnego i energetycznego.
• Konstrukcje inżynierskie stabilizacji skarp i zboczy.

Polecamy usługi w zakresie:
• Kompleksowej obsługi projektowej wraz z szacowaniem kosztów realizacji inwestycji.
• Powiernictwa inwestycyjnego i nadzoru inwestorskiego.
• Analiz ekonomiczno finansowych inwestycji.
• Opracowania i realizacji procedur zamówień publicznych na usługi i roboty budowlane.

W zakresie oferowanych usług projektowych:
• Konstrukcje morskie: nabrzeży, falochronów, pochylni, pirsów, pomostów, obrzeży, slipów, doków, marin, zejść nadmorskich.
• Konstrukcje śródlądowe: jazy, MEW (małe elektrownie wodne), zastawki, zbiorniki retencyjne i ozdobne, deszczownie, wały przeciwpowodziowe, drenaże, melioracje rolne, przepusty drogowe.
• Konstrukcje geotechniczne: podchwycenia i wzmocnienia fundamentów, izolacje, odwodnienia, drenaże.
• Ekspertyzy wariantowe dot. maksymalnego obciążenia konstrukcji obiektów i zwiększenia ich nośności i głębokości.
• Programy inwestycyjne, studia wykonalności, wnioski o dofinansowanie z UE.

Opracowania projektowe są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami krajowymi dot. budowli i środowiska naturalnego lub na życzenie inwestora zgodne z światowymi standardami w tej dziedzinie (np. Eurocod, British Standard, DIN, NF). Wykonujemy opracowania kosztorysowe inwestorskie, sprawujemy nadzory autorskie oraz inwestorskie.
Z pośród oferentów wybierano naszą ofertę z uwagi na rzetelność wykonywanych wcześniej opracowań oraz konkurencyjne ceny.

Opis dodatkowy

hydrotechnika, karta informacyjna przedsięwzięcia, raport oddziaływania na środowisko, hydrotechnika morska, budownictwo, konstrukcje morskie, umocnienia brzegu, zamówienia publiczne, projektowanie, zbiorniki retencyjne, konstrukcje śródlądowe, geotechnika, sitwm

Dziękujemy za wysłane grafiki.