• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
7
mar 2018

XIX Konferencja Strefy Ex „Globalne doświadczenia – lokalne bezpieczeństwo. Innowacje”

Szczegóły wydarzenia

Automatic Systems Engineering zaprasza na XIX Konferencję STREFY Ex, która odbędzie się w Sopocie w dniach 7-8 marca 2018 r.

Korzystając z ogólnej dostępności informacji i procesów globalizacji czerpiemy dane oraz doświadczenia z bardziej zróżnicowanych zasobów wiedzy. Pozwala to nam na przewidywanie zdarzeń niepożądanych, korygowanie działań niezgodnych z najlepszą praktyką inżynierską, zwiększanie konkurencyjności oraz na unikanie przestojów i katastrof.  Na XIX Konferencja Strefy Ex „Globalne doświadczenia – lokalne bezpieczeństwo. Innowacje” przedstawione zostaną doświadczenia wynikające z przypadków studialnych występujących w różnorodnych dziedzinach przemysłu. Dodatkowo wdrożenia innowacyjnych technologii opracowanych na podstawie analiz w zakresie bezpieczeństwa procesowego, ochrony środowiska, systemów przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych oraz rozwiązań IT dla bezpieczeństwa obiektów przemysłowych i infrastruktury. Istotnym tematem będą także szkolenia oraz systemy budowania kompetencji w oparciu o światowy schemat IECEx.

Wśród zaproszonych wykładowców znajdują się inżynierowie i managerowie z wiodących zakładów przemysłowych, praktycy, przedstawiciele instytucji normalizacyjnych, którzy podzielą się wiedzą i sprawdzonymi w praktyce rozwiązaniami.

Ramowy program konferencji:

 • How competent training organizations for hazardous areas should be? The IECEx Recognized Training Provider Program – IECEx, Arnold Thorsten
 • Reallizacja bezpieczenstwa w Zakładzie Produkcycjnym – Teknos, Tomasz Cicherski
 • Nowa metoda szacowania promieniowania cieplnego w kontekście zagrożeń pożarowych w sektorze Oil & Gas – Szkoła Główna Służby Pożarniczej, dr inż. Piotr Tofiło
 • The Game changer: A quantum leap for flameproof encapsulation – IECEx, Arnold Thorsten
 • Wyznaczanie stref, dobór urządzeń i odpowiedzialność nadzoru w trakcie budowy i eksploatacji obiektów LNG – niezależny ekspert Stanisław Trzop
 • Ocena bezpieczeństwa istniejących instalacji: Analiza zagrożeń w oparciu o analizę HAZOP – Grupa Azoty Automatyka sp. z o.o., Łukasz Kras
 • Programy badawczo-rozwojowe w zakresie bezpieczeństwa – Tauron, Janusz Zdeb
 • Bezpieczeństwo funkcjonalne i projektowanie systemów bezpieczeństwa SIS wobec zadań Industry 4.0 – ABB, Rafał Selega
 • Wdrożenie instrukcji eksploatacji urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie ze standardami bezpieczeństwa – EDF, Piotr Rybka
 • Kwantowa informacja – wyższy poziom cyberbezpieczeństwa – prof. Marek Żukowski UG
 • Zakres dokumentacji OOŚ dotyczącej zagrożeń naturalnych i antropogenicznych oraz ryzyka – EKO-KONSULT, Monika Bednarska
 • Substancje niebezpieczne w kontekście wymagań różnych przepisów ochrony środowiska – niezależny ekspert Jarosław Szymański
 • Ochrona środowiska przed skutkami awarii w pozwoleniach emisyjnych i pozwoleniach na korzystanie ze środowiska – niezależny ekspert Michał Behnke

Ponadto podczas konferencji poruszane będą tematy takie jak.:

 • Ocena Zagrożenia Zapłonem łącznie z dyrektywą maszynową, modernizacje maszyn
 • Prawo wodne
 • Bezpieceństwo pożarowe w obszarach zagrożonych wybuchem
 • Nowe Centrum B+R ASE Systemów Bezpieczeństwa i Zarządzania Bezpieczeństwem
 • Nakłady finansowe i inwestycje podnoszące bezpieczeństwo

Program może ulec zmianie.

Obecność na konferencji należy potwierdzić do dnia 28 lutego 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

• Termin konferencji: 7-8 marca 2018 r.

• Miejsce konferencji: Hotel Haffner w Sopocie

• Koszt uczestnictwa: 1 400 zł/os. netto (podana kwota nie obejmuje ceny noclegu)

Promocja! Dla osób zgłoszonych do 9 lutego zniżka 30%.
 

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH:
 
Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.
www.asekonferencje.com.pl
 
Aneta Romanik
marketing@ase.com.pl
tel. kom. 723 020 004

XIX Konferencja Strefy Ex „Globalne doświadczenia – lokalne bezpieczeństwo. Innowacje” - GospodarkaMorska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.