• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
19
maj 2021

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy

Szczegóły wydarzenia

W dniach 19-21 maja 2021 roku na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, odbędzie się konferencja, której tematem przewodnim będzie Zarządzanie jakością towarów i usług w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Patronat honorowy nad konferencją pełni JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.


W programie uwzględniono następujące zagadnienia:

  • Rola innowacyjności w kształtowaniu jakości wyrobów i usług,

  • Towaroznawcze aspekty zarządzania produktem i marką,

  • Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu w innowacyjnym przedsiębiorstwie,

  • Bezpieczeństwo i kształtowanie jakości żywności,

  • Ekologiczne i środowiskowe aspekty towaroznawstwa jako nauki o jakości,

  • Znormalizowane i zintegrowane systemy zarządzania w praktyce,

  • Społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach.

Dziękujemy za wysłane grafiki.