• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
22
lis 2022

X Konferencja Techniczna "Nowy Model Energetyki"

Szczegóły wydarzenia

Wydawnictwo „Nowa Energia” zaprasza do udziału w X Konferencji Technicznej „Nowy Model Energetyki”, która odbędzie się w dniach 22-24 listopada 2022 r. w Kazimierzu Dolnym w Hotelu Król Kazimierz (ul. Puławska 86, 24-120 Kazimierz Dolny).

Wydarzenie skierowane jest do biznesu w obszarze energetyki i środowiska. W Konferencji uczestniczą przedstawiciele kadry zarządzającej i inżynieryjnej przedsiębiorstw energetycznych, specjaliści ds. inwestycji i wdrażania nowych technologii, firmy oferujące technologie oraz zainteresowane instytucje naukowo-badawcze i uczelnie techniczne.

Podczas wydarzenia dyskutować będziemy o kluczowych kwestiach związanych z rozwojem polskiej energetyki oraz ciepłownictwa - stojących przed dynamiczną transformacją.

Kluczowe tematy, które będą poruszane:

-    Polityka Energetyczna Polski PEP 2040,
-    Transformacja polskiej energetyki,
-    Energetyka Jądrowa,
-    Strategia i technologie wodorowe,
-    Bloki Gazowe - stabilizacja systemu,
-    Wielkoskalowa Energetyka Odnawialnych Źródeł Energii - offshore, fotowoltaika, biomasa,
-    Bloki wielopaliwowe - szansa dla paliw lokalnych,
-    Bloki IGCC - szansa dla węgla,
-    Energetyka przemysłowa,
-    Ciepłownictwo powiatowe,
-    Sekwestracja dwutlenku węgla - CCS, technologia CCU.

W trakcie Konferencji:

-    Poznamy potencjał polskiej energetyki w zakresie wytwarzania energii,
-    Wysłuchamy prezentacji i dyskusji przedstawicieli Grup Energetycznych, naukowców, inwestorów, dostawców technologii,
-    Pozyskamy solidną wiedzę na temat obecnego stanu rynku energii i rynku mocy oraz regulacji prawnych,
-    Zdobędziemy nieocenioną wiedzę branżową od wysokich rangą przedstawicieli z całego łańcucha dostaw w celu udoskonalenia strategii biznesowej na najbliższe lata,
-    Wymienimy doświadczenia.

Dziękujemy za wysłane grafiki.