• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
17
mar 2022

Wykorzystanie bezzałogowych systemów powietrznych do zwalczania zagrożeń i zarządzania sytuacją kryzysową – konferencja

Szczegóły wydarzenia

 • Termin:

  17.03.2022 - 17.03.2022

 • Godzina rozpoczęcia:

  9:15

 • Adres:

  Plantowa 1
  70-527 Szczecin

 • Telefon:

  512 488 229

 • E-mail:

  biuro@nobilismedia.pl

 • Patronat:

  GOSPODARKAMORSKA.PL

17 marca w szczecińskim Hotelu Park odbędzie się konferencja „Wykorzystanie bezzałogowych systemów powietrznych do zwalczania zagrożeń i zarządzania sytuacją kryzysową”. Wydarzenie organizowane jest w ramach Security Forum Szczecin.

Konferencję objął patronatem Przewodniczący Sejmowej Komisji ON Michał Jach. Organizowana jest ona we współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej. Przedstawiciele WOT przedstawią swoje doświadczenia z wykorzystania bezzałogowych systemów powietrznych w działaniach hybrydowych na granicy z Białorusią, jak również sposób wykorzystania BSP w działalności wspierającej zarządzanie kryzysowe.

Konferencja poświęcona będzie również prezentacji technologii i rozwiązań związanych z bezpilotowymi systemami powietrznymi, dronami podwodnymi, jak również nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi na rzecz służb państwowych, ale i do ochrony obiektów strategicznych.

Wydarzenie ma za zadanie promowanie roli i znaczenia BSP w wymiarze nie tylko stricte militarnym, ale także w odniesieniu do różnorodnych zadań związanych z ochroną obiektów strategicznych w czasie pokoju, konfliktu asymetrycznego, czy wreszcie tzw. wojny hybrydowej i wykorzystania BSP przez sektor przemysłowy, morski i służby państwowe.

Tematyka obejmuje m.in. prezentację statyczną technologii bezzałogowych systemów powietrznych i dronów podwodnych, planów ich rozwoju i wykorzystania w sektorze cywilnym, jak i Siłach Zbrojnych oraz na rzecz wzmocnienia służb państwowych.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele największych polskich firm, przedstawiciele sektora infrastruktury krytycznej, jak i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Organizatorzy proszą o rejestrację poprzez wiadomość mailową na adres biuro@nobilismedia.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem 512 488 229.

Program:
09:15 – 10:00 – Rejestracja
10:00 – Powitanie / Prezes Zarządu think tanku Nobilis Media Artur Bilski
10:05 – 10:15 – Otwarcie Security Forum Szczecin / Michał Jach / Przewodniczący SKON

Panel I: „Wykorzystanie bezzałogowych systemów latających do ochrony infrastruktury strategicznej państwa i zwalczania zagrożeń hybrydowych”
10:15 – 10:35 – Działania MON wzmacniające bezpieczeństwo Polski w obszarze bezzałogowych systemów powietrznych.
Mówca: Wojciech Skurkiewicz, Sekretarz Stanu w MON
10:35 – 10:55 – Wykorzystanie bezzałogowych systemów latających do zarządzania kryzysowego w regionie .
Mówca : Dr Paweł Rodzoś / Urząd Wojewódzki w Szczecinie/ Dyr. Wydziału Zarządzania Kryzysowego / Doradca Sejmowej Komisji ON
10:55 – 11:15 – Wykorzystanie BSP przez WOT do wspierania zarządzania sytuacją kryzysową zagrożenia dla infrastruktury krytycznej
Mówca: płk Tomasz Borowczyk / Dowódca 14. Zachodniopomorskiej Brygady WOT
11:15 – 11:35 – Wykorzystanie bezzałogowych systemów latających w działaniach Wojsk Obrony Terytorialnej. Doświadczenia z konfliktu hybrydowego na granicy z Białorusią.
Mówca: ppłk Mirosław Radwan / Z-ca Dowódcy 14. Zachodniopomorskiej Brygady WOT
11:35 – 11: 55 – Panel Dyskusyjny
11:55 – 12:25 – Przerwa Kawowa

Panel II: „Zagrożenia dla ochrony infrastruktury krytycznej i farm wiatrowych”
12:25 – 12:45 Rynek dronów w Polsce i kierunki rozwoju – zadania Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w zakresie wsparcia jego rozwoju
Mówca : Prezes PAŻP Janusz Janiszewski
12:45 – 13:05 – Wykorzystanie bezzałogowych systemów latających do ochrony infrastruktury krytycznej i farm wiatrowych
Mówca: Przedstawiciel WB Electronics
13:05 – 13:25 – Zagrożenie dla infrastruktury krytycznej: terrorystyczne, hybrydowe, cyberataki
Mówca : Konrad Barcewicz / Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Pomorze Zachodnie, Naczelnik / Delegatura ABW Gdańsk
13:25 – 13:45 – Wykorzystanie bezzałogowych systemów latających do zarządzania sytuacjami kryzysowymi w Lasach Państwowych
Mówca: Andrzej Szelążek / Dyr. RDLP w Szczecinie
13:45 – 14:00 – Panel Dyskusyjny
14.00 Zakończenie / Lunch

Niektóre elementy programu mogą ulec zmianie.

Dziękujemy za wysłane grafiki.