• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
27
kwi 2016

Wiosenne Plenarne Spotkanie European Marine Board (EMB) w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie

Szczegóły wydarzenia

 • Termin:

  27.04.2016 - 28.04.2016

 • Adres:

  Powstańców Warszawy 55
  81-712 Sopot

 • Telefon:

  (+48 58) 551 72 81

 • E-mail:

  office@iopan.gda.pl

  www.iopan.gda.pl/contact-pl.html

Przez dwa dni, 27 i 28 kwietnia, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie będzie gościł spotkanie plenarne European Marine Board EMB (Europejska Rada Morza). Instytut Oceanologii PAN (www.iopan.gda.pl) jest członkiem-założycielem EMB od 1995 roku. Posiedzenia EMB odbywają się dwa razy do roku. Ostatnie spotkanie EMB w Polsce miało miejsce w 2009 roku.

Członkami EMB jest 36 organizacji, w skład których wchodzą oceanograficzne instytucje naukowe, europejskie organizacje rządowe finansujące badania morskie oraz konsorcja uniwersyteckie z 19 krajów Europy.

Siedzibą Rady jest belgijska Ostenda. Misją EMB jest wypracowanie wspólnych kierunków strategicznych w badaniach mórz i oceanów. Rezultaty prac EMB są wykorzystywane przez Komisję Europejską oraz kraje członkowskie w planowaniu polityki badań morza.

Dobrym przykładem znaczenia i wagi analiz dokonywanych przez EMB jest dokument  ogłoszony w 2013 roku „Navigating the Future IV”. Wnioski i rekomendacje w nim zawarte zostały uwzględnione w planowaniu kierunków badań morza w wielu europejskich programach badawczych, włączając w to program UE Horyzont 2020 (na lata 2014-2020).

Dla Instytutu Oceanologii spotkanie jest również okazją do zaprezentowania swojego potencjału badawczego, działalności naukowej i wyników prowadzonych badań.

 Więcej na temat strategicznych publikacji EMB można znaleźć na http://www.marineboard.eu/science-strategy-publications.

Wiosenne Plenarne Spotkanie European Marine Board (EMB) w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie - GospodarkaMorska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.