• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 00-805 Warszawa, Chmielna 85/87
  • Telefon: 22 581 22 94
  • Fax: 22 581 22 94
  • E-mail: sekdumlir@warta.pl

Udostępnij

Strona główna Katalog firm Kooperanci, Prawo, Finanse Kancelarie morskie WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Departament Ubezpieczeń Morskich, Lotniczych i Reasekuracji

WARTA jest w stanie przygotować kompleksową ofertę w zakresie ubezpieczeń morskich dla każdego zainteresowanego podmiotu, obejmującą wszelkie aspekty odpowiedzialności cywilnej, posiadane mienie, życie i zdrowie załogi czy pasażerów. Można powiedzieć, że ubezpieczamy wszystko co porusza się po wodzie – od jachtu do tankowca.

WARTA już od 1920 roku, czyli ponad 90 lat zapewnia spokojny sen swoim klientom. Od ponad 50 lat WARTA oferuje w pełnym zakresie krajowe i zagraniczne ubezpieczenia morskie. W tym czasie zbudowaliśmy sieć partnerów i brokerów w wielu krajach Europy i na całym świecie. Jesteśmy też członkiem Międzynarodowej Unii Ubezpieczycieli Morskich (IUMI). Nic więc dziwnego, że w naszym Biurze Sprzedaży Ubezpieczeń Morskich zlokalizowanym zarówno w Gdyni i w Szczecinie można ubezpieczyć właściwie wszystko co związane jest z żeglugą morską, czy ogólnie z działalnością na morzu.

W Warcie można ubezpieczyć m.in casco statku (Kadłub i Maszyny) na podstawie warunków międzynarodowych (m. in. angielskich ITC-Hulls) czy straty finansowe armatorów na bazie armatorskich warunków Klubów P&I (Protection & Indemnity).
Ubezpieczenie casco (Hull & Machinery) stanowi ochronę przed konsekwencjami finansowymi spowodowanymi uszkodzeniem lub utratą jednostek oraz ich elementów składowych (np. silnika, śruby napędowej), a także znajdujących się na tych jednostkach urządzeń i sprzętu (dźwigu, kontenerów itp.).

Natomiast ubezpieczenie P&I jest związane z ochroną ubezpieczeniową z tytułu szkód w przewożonych ładunkach, szkód wyrządzonych osobom trzecim przez ruch lub w związku z eksploatacją statku (nie objętych ubezpieczeniem casco), wszelkich roszczeń kontraktowych (np. wynikających z umowy pilotowej lub holowniczej), szkód doznanych przez pasażerów (na życiu, zdrowiu lub w bagażu), niektórych roszczeń załogi statku (śmierć, uszkodzenie ciała lub zdrowia, koszty leczenia, repatriacja, zniszczenie lub utrata rzeczy osobistych), kosztów utrzymania na statku nielegalnych pasażerów (stowaways) oraz kar pieniężnych lub grzywien za naruszenie przepisów administracyjnych lub celnych nałożonych na statek. Ubezpieczenie P&I chroni również przed ryzykiem poniesienia wydatków na ratownictwo lub z tytułu awarii wspólnej nie objętych ubezpieczeniem casco i różnych innych wydatków wyraźnie wymienionych w warunkach ubezpieczenia. Ponadto pokrywa odpowiedzialność armatora powstałą w wyniku zanieczyszczenia środowiska olejami (szkody wyrządzone w środowisku i koszty usuwania skutków zanieczyszczenia) oraz konieczności usunięcia wraku, które to ryzyka podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu na mocy konwencji międzynarodowych.

WARTA jest firmą, która ma najszerszą ofertę ubezpieczeń morskich na rynku polskim, cieszy się zaufaniem zarówno polskich, jak również zagranicznych klientów związanych z żeglugą i transportem morskim. W ostatnim czasie WARTA dołączyła do Grupy Talanx i zyskała silnego, profesjonalnego i liczącego się na świecie akcjonariusza. Stabilność finansowa i wiarygodność firmy znalazła uznanie agencji ratingowej S&P, która przyznała Warcie rating „A”.

Oferta

WARTA jest w stanie przygotować kompleksową ofertę w zakresie ubezpieczeń morskich dla każdego zainteresowanego podmiotu, obejmującą wszelkie aspekty odpowiedzialności cywilnej, posiadane mienie, życie i zdrowie załogi czy pasażerów.

Warta ubezpiecza zdecydowaną większość statków, kutrów, łodzi polskich armatorów, statków budowanych i remontowanych w polskich stoczniach, kontenerów polskich przewoźników, aparatury i sprzętu eksploatowanego na morzu, platform (wydobywczej i wiertniczej) na polskim off-shore, załóg jednostek pływających.

Oferuje ubezpieczenia morskie : casco statków morskich, jednostek rybackich, ryzyka wojny i strajku, Odpowiedzialności Cywilnej armatora ( Protection & Indemnity ), Odpowiedzialności Cywilnej czarterującego, utraty tenuty dzierżawnej, jachtów, statków w budowie, OC z tytułu remontów statków, kontenerów, aparatury i sprzętu eksploatowanego na morzu, ładunków, załóg jednostek pływających, ryzyk off-shore.

W swoich polisach posługuje się najlepszymi standardami międzynarodowymi.

Jako znany i ceniony uczestnik międzynarodowego rynku ubezpieczeń morskich od kilkunastu lat oferuje ochronę ubezpieczeniową (na zasadzie częściowego udziału od kilku do kilkudziesięciu procent) również armatorom flot zagranicznych.


Pozycja Warty na rynku krajowym i zagranicznym wynika m.in. z:

- kilkudziesięciu lat tradycji w obsłudze ubezpieczeń morskich,
- najliczniejszej w Polsce i najbardziej doświadczonej kadry underwriterów i likwidatorów szkód dedykowanej wyłącznie ubezpieczeniom morskim i zorganizowanej w 2 biurach (Biurze Sprzedaży Ubezpieczeń Morskich oraz Biurze Likwidacji Szkód Morskich) , w agencji GAL w Londynie i w Departamencie Ubezpieczeń Morskich ,Lotniczych i Reasekuracji w Centrali w Warszawie,
- solidnej pozycji finansowo-kapitałowej (rating S&P „A” ),
- stabilnej sieci międzynarodowych kontaktów z największymi ubezpieczycielami, reasekuratorami, klubami P&I, brokerami, bankami, korespondentami i komisarzami awaryjnymi, adwokatami i ekspertami nautycznymi, okrętowymi i ładunkowymi.


Ubezpieczenie CASCO jednostek pływających
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej armatorów jednostek pływających
Ubezpieczenie budowy jednostek pływających
Ubezpieczenie odpowiedzialności stoczni z tytułu remontów jednostek
Ubezpieczenie platform wiertniczych
Ubezpieczenie rzeczy osobistych załóg statków morskich
Ubezpieczenie aparatury i sprzętu eksploatowanego w morzu lub w porcie
Ubezpieczenia rybackie
Ubezpieczenia żeglugi śródlądowej
Ubezpieczenie jachtów

Więcej o ofercie WARTY pod adresem:
http://www.warta.pl/ubezpieczenia/firma/ubezpieczenia-morskie

Dziękujemy za wysłane grafiki.