• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
17
cze 2016

VIII Konferencją Naukową InfoGlobMar 2016

Szczegóły wydarzenia

  • Termin:

    17.06.2016 - 17.06.2016

  • Patronat:

    GOSPODARKAMORSKA.PL

Konferencja odbędzie się w dniu 17 czerwca 2016 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie.

Zakresem merytorycznym konferencji objęto cztery obszary tematyczne:

• Lądowo-morskie systemy transportowe, funkcjonowanie i rozwój: portów i żeglugi morskiej, transportu zapleczowego, intermodalnego; rynki usług transportowych, portowych i żeglugowych; ochrona środowiska morskiego, logistyka morska;
• Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym, zrównoważony rozwój, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, innowacyjność, przedsiębiorczość;
• Wyzwania społeczeństwa informacyjnego, gospodarka, rynek i biznes elektroniczny; e-region, e-Państwo, e-Europa, zastosowania wiedzy i technologii informacyjnych w zarządzaniu, reT we wspomaganiu przedsiębiorczości;
• Ryzyko w działalności gospodarczej, Ryzyko inwestycji, ryzyko działalności bankowej, w ubezpieczeniach i bezpieczeństwie narodowym.

Konferencja InfoGlobMar jest organizowana przez Instytut Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego od 2008 roku. Tegoroczna konferencja jest organizowana we współpracy z Akademią Morską w Gdyni, którą reprezentują: Katedra Logistyki i Systemów Transportowych oraz Katedra Ekonomii i Zarządzania. Zakres tematyczny konferencji obejmuje wszystkie główne dziedziny badań naukowych prowadzonych w Instytucie Transportu i Handlu Morskiego oraz Katedrach współorganizujących konferencję. Wzorem ubiegłych lat, konferencja podzielona na część plenarną i sesje tematyczne, odpowiadające wyżej wymienionym obszarom.

VIII Konferencją Naukową InfoGlobMar 2016 - GospodarkaMorska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.