• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
12
kwi 2018

VII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego 2018

Szczegóły wydarzenia

 • Termin:

  12.04.2018 - 12.04.2018

 • Adres:

  Bażyńskiego 6
  80-309 Gdańsk

  Pokaż na mapie
 • Telefon:

  + 48 535 817 539

 • E-mail:

  sekretariat@prawo-morskie.pl

 • Patronat:

  GOSPODARKAMORSKA.PL

Katedra Prawa Morskiego oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk pragną zaprosić do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego „Morskie planowanie przestrzenne” wszystkie osoby zainteresowane problematyką prawną związaną z morskim planowaniem przestrzennym i zrównoważonym zarządzaniem morzem, a przede wszystkim: przedstawicieli świata nauki, administracji morskiej, prawników, praktyków oraz studentów prawa ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce.

VII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Morskie planowanie przestrzenne” jest poświęcona zagadnieniom, które mają istotne znaczenie w zakresie opracowania i stosowania w praktyce instrumentów morskiego planowania przestrzennego dla zrównoważonego zarządzania morzem, w tym przede wszystkim: zasadom morskiego planowania przestrzennego, planom zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, obowiązkom organów administracji publicznej, wzmacnianiu współpracy między sektorami w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Punktem wyjścia do dyskusji o morskim planowaniu przestrzennym jest model zarządzania działalnością człowieka na morzu zapewniający osiągnięcie celów ekologicznych, gospodarczych i społecznych. W trakcie konferencji w układzie trzech paneli zostaną poruszone wybrane zagadnienia dotyczące prawnych, politycznych oraz społeczno-gospodarczych aspektów morskiego planowania przestrzennego, a także racjonalnego wykorzystywania przestrzeni morskiej.


Tegorocznej edycji towarzyszyć będzie ponownie panel dla młodych naukowców, który odbędzie się dzień wcześniej – tj. 11 kwietnia 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji UG.


Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga natomiast wcześniejszej rejestracji. Więcej informacji, w tym formularz rejestracyjny, znajduje się na stronie internetowej konferencji pod adresem: www.prawo-morskie.pl.

 

PROGRAM

12 kwietnia 2018 roku

09:30 – 10:00      REJESTRACJA

10:00 – 10:30       UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

dr hab. Jerzy Gwizdała, profesor nadzwyczajny – Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. zw. dr hab. Jakub Stelina– Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Dorota Pyć, profesor nadzwyczajny – Kierownik Katedry Prawa Morskiego WPiA UG

 

PANEL I

PRAWO I POLITYKA MORSKIEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

CZY MOŻNA „RÓWNOWAŻYĆ” PRZESTRZEŃ MORSKĄ?

10:30–10:50 ZASADY MORSKIEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

dr hab. Dorota Pyć, profesor nadzwyczajny, Wydział Prawa i Administracji UG

10:50–11:10 CELE MORSKIEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UNII EUROPEJSKIEJ

dr Monika Adamczak-Retecka, Wydział Prawa i Administracji UG

11:10–11:30 SPECYFIKA PRAWNEJ REGULACJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO POLSKICH OBSZARÓW MORSKICH

dr hab. Tomasz Bąkowski, profesor nadzwyczajny, Wydział Prawa i Administracji UG

11:30-11:50 ZNACZENIE PODEJŚCIA EKOSYSTEMOWEGO I USŁUG EKOSTEMOWYCH W MORSKIM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

dr Maciej Nyka, Wydział Prawa i Administracji UG

11:50 – 12:20 – DYSKUSJA

12:20 – 12:50 – PRZERWA KAWOWA

 

PANEL II

INSTRUMENTY MORSKIEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

DZIELIĆ CZY MNOŻYĆ PRZESTRZEŃ MORSKĄ?

12:50–13:10 STAN ZAAWANSOWANIA PRAC NAD POLSKIMI MORSKIMI PLANAMI ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO

dr hab. Jacek Zaucha, profesor nadzwyczajny, Wydział Ekonomiczny UG

13:10–13:30 WYZWANIA MORSKIEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO DLA POLSKIEJ ADMINISTRACJI MORSKIEJ 

Urząd Morski w Gdyni

13:30–13:50 OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI MORSKIEJ PRZY REALIZACJI PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW MORSKICH

dr hab. Monika Tomaszewska, profesor nadzwyczajny, Wydział Prawa i Administracji UG

13:50 -14:10 DIFFERENTIA SPECIFICA WŁADZTWA PLANISTYCZNEGO NA OBSZARACH MORSKICH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dr Jakub Szlachetko, Wydział Oceanografii i Geografii UG

14:10 – 14:40 – DYSKUSJA

14:40 – 15:30 – LUNCH

 

PANEL III

WSPÓLNA PRAKTYKA

JAK RACJONALNIE WYKORZYSTAĆ PRZESTRZEŃ MORSKĄ?

15:30–15:50 SCENARIUSZE ROZWOJU ŻEGLUGI MORSKIEJ NA BAŁTYKU W KONTEKŚCIE MORSKIEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

dr Ernest Czermański, Wydział Ekonomiczny UG

15:50–16:10 „PLATFORMY WIERTNICZE” JAKO ELEMENT MORSKIEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Magdalena Jabłonowska, LOTOS Petrobaltic SA

16:10-16:30 INWESTYCJE W PORCIE GDAŃSK W KONTEKŚCIE MORSKIEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Marcin Osowski, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA

16:30–16:50 MORSKIE FARMY WIATROWE W MORSKIM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

16:50-17:30 DYSKUSJA

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

VII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego 2018 - GospodarkaMorska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.