• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
19
cze 2015

VII Konferencja Naukowa InfoGlobMar 2015

Szczegóły wydarzenia

19 czerwca 2015 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się VII Konferencja Naukowa InfoGlobMar 2015.

Konferencja ma na celu wymianę poglądów i doświadczeń dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej. Istotnym zagadnieniem jest poszukiwanie rozwiązań systemowych, dotyczących możliwości rozwoju polskich przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym.

Współorganizatorami konferencji są: Instytut Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Logistyki i Systemów Transportowych Akademii Morskiej w Gdyni oraz Katedra Ekonomii i Zarządzania Akademii Morskiej w Gdyni.

Konferencja została podzielona na część plenarną oraz cztery sesje tematyczne, obejmujące poniższe obszary tematyczne:

1. Lądowo-morskie systemy transportowe
2. Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym
3. Wyzwania społeczeństwa informacyjnego
4. Ryzyko w działalności gospodarczej

Dziękujemy za wysłane grafiki.