• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
22
cze 2022

VII Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2022

Szczegóły wydarzenia

  • Termin:

    22.06.2022 - 22.06.2022

  • Adres:

    ul. Puławska 12a lok. 10a
    02-566 Warszawa

Podobnie jak w poprzednich latach, także i w tym roku w konferencji wezmą udział nie tylko przedstawiciele najważniejszych organów państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i politykę gospodarczą, ale także przedstawiciele wojska oraz służb mundurowych, branżowi eksperci oraz bardzo silna reprezentacja przemysłu. 

Konferencja podzielona została na trzy sesje dyskusyjne. W pierwszej "Strategia Polski na morzu a bieżące uwarunkowania obronne, polityczne, gospodarcze" omawiany będzie morski wymiar bezpieczeństwa narodowego w sferze politycznej, militarnej i gospodarczej. Tematem przewodnim będzie oczywiście wpływ wojny w Ukrainie na sytuację geopolityczną i gospodarczą Polski i ogromny wzrost roli Bałtyku jako wrót na świat, które zapewniają bezpieczeństwo energetyczne i handlowe. 

Druga sesja "Wyzwania wojskowego szkolnictwa morskiego w 100-lecie jego istnienia" poświęcona będzie roli i znaczeniu Akademii Marynarki Wojennej. Omówiony zostanie m.in. potencjał  wojskowego szkolnictwa morskiego i jego udział w programach modernizacyjnych Marynarki Wojennej. 

Trzecia sesja "Proces modernizacji Sił Morskich RP" podzielona została na dwa panele. W pierwszym – "Perspektywa sił morskich i administracji morskiej RP" omówione zostaną m.in. programy modernizacyjne Straży Granicznej, Służby SAR oraz Urzędów Morskich, Zautomatyzowany System Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich (ZSRN) oraz Vessel Traffic Monitoring System (VTMS). W ramach drugiego panelu "Perspektywa morskiego przemysłu obronnego" omówione zostaną najważniejsze programy modernizacyjne realizowane na rzecz polskiej floty wojennej. Najwięcej uwagi poświęcone zostanie kluczowemu obecnie projektowi, czyli budowie trzech fregat rakietowych kr. Miecznik, których powstanie ma kosztować ponad 8 miliardów złotych.


Tematem dyskusji będzie również program Orka, czyli dostarczenie MW RP nowych okrętów podwodnych, a także zlecenie budowy kolejnych trzech niszczycieli min typu Kormoran II. Obszarami analiz będą również szeroko rozumiane drony morskie (i latające i pływające) oraz przeznaczone dla okrętów specjalistyczne wyposażenie i uzbrojenie.

Jak pokazały poprzednie edycje Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, konferencja ta z racji jej znamienitych gości, uczestników i panelistów poruszających kluczowe dla bezpieczeństwa tematy, jest jedną z najważniejszych imprez, na których omawiane są wyzwania stojące przed naszym krajem.  

Osoby zainteresowane udziałem w Forum proszone są o wysłanie maila na adres: fbm@ztw.pl. 

Dziękujemy za wysłane grafiki.