• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
23
sty 2020

V Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa

Szczegóły wydarzenia

 • Termin:

  23.01.2020 - 23.01.2020

 • Patronat:

  GOSPODARKAMORSKA.PL

Nie tylko nowe okręty dla Marynarki Wojennej w ramach nowego Planu Modernizacji Technicznej ale także ochrona cywilnej infrastruktury morskiej traktowanej jako fundament bezpieczeństwa Państwa będą tematyką piątej edycji Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2020 w Warszawie.

Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2020 to piąte z cyklu corocznych spotkań ekspertów i decydentów z Polski i zagranicy, poświęconych roli Marynarki Wojennej w systemie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz nowym technologiom dla morskiego rodzaju sił zbrojnych. Organizatorami wydarzenia są Akademia Marynarki Wojennej oraz Zarząd Targów Warszawskich S.A., w ścisłej współpracy z fundacją Europejski Instytut Rozwoju Gospodarczego jako partnerem organizacyjnym. Piąte Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa odbędzie się 23 stycznia 2020 w Warszawie.

Dzięki transparentnej formule, starannemu doborowi mówców z Polski i zagranicy oraz dbałości o wysoką wartość merytoryczną prowadzonej debaty, wydarzenie to na stałe wpisało się do kalendarza związanych z tematyką bezpieczeństwa morskiego parlamentarzystów, przedstawicieli administracji rządowej, przedstawicieli przemysłu i świata nauki oraz oczywiście oficerów Marynarki Wojennej RP.

 • Przyszłoroczne Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa pod względem wiodącej tematyki zogniskowane będzie na szeroko rozumianym bezpieczeństwie morskim w basenie Morza Bałtyckiego, w tym w szczególności na:
 • Strategii morskiej Rzeczpospolitej Polskiej w kontekście bieżących uwarunkowań politycznych, gospodarczych i obronnych.
 • Pozyskaniu nowych okrętów dla Marynarki Wojennej RP w ramach nowego Planu Modernizacji Technicznej (do 2035 roku)
 • Roli Marynarki Wojennej w czasie pokoju i wobec potencjalnych scenariuszy konfliktu.
 • Szlakach żeglugowch, infrastrukturze nadmorskiej i portom jako fundamencie bezpieczeństwa państwa – stan faktyczny, potrzeby i priorytety wzmacniania bezpieczeństwa morskiego państwa.


Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Pan Michał Jach, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

Szczegółowe informacje o Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa znajdują się na dedykowanej stronie internetowej www.fbm.ztw.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.