• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 70-207 Szczecin, Pl. Batorego 4
  • Telefon: 91 433 95 98
  • Fax: 91 434 46 56
  • E-mail: sekretariat@ums.gov.pl

Udostępnij

Realizując z najwyższą starannością wymagania prawa krajowego i międzynarodowego, Urząd dąży do zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa żeglugi, ochrony życia na morzu oraz ochrony środowiska morskiego przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższych standardów obsługi Klientów.

Dlatego też Urząd deklaruje:
- zapewnienie wysokiego poziomu świadczonych usług;
- staranne i właściwe analizowanie oraz delegowanie uprawnień, decyzji przy zachowaniu zgodności z zadaniami i odpowiedzialnością za ich realizację;
- tworzenie efektywnych procedur postępowania;
- bieżącego śledzenia zmian, nowych przepisów krajowych i międzynarodowych oraz skutecznego ich wdrażania;
- doskonalenia przepisów prawa, do wydawania których Dyrektor Urzędu jest upoważniony;
- prowadzenia otwartej polityki informacyjnej;
- podwyższania kwalifikacji pracowników, usprawniania procesu komunikacji pomiędzy Klientem a Urzędem;
- doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością;
- zapewnienie ochrony danych osobowych będących własnością Klienta.

Działania te będą realizowane wspólnie z pracownikami Urzędu Morskiego przy zapewnieniu koniecznych środków i zasobów.

Kontakt do działów firmy

Urząd Morski w Szczecinie pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

Sekretariat Dyrektora Urzędu i Z-cy Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego
tel. 91 44 03 400 fax: 91 434 46 56 e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

Sekretariat Z-cy Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej i Z-cy Dyrektora ds. Technicznych
tel. 91 44 03 402 fax: 91 44 03 431 e-mail: sekretariat_dimdt@ums.gov.pl

Kancelaria Ogólna tel. 91 44 03 469, 91 44 03 462 fax: 91 44 03 353
e-mail: zwelyczko@ums.gov.pl mgoralska@ums.gov.pl mwilkiewicz@ums.gov.pl

Wydział Współpracy Międzynarodowej i Strategii tel. 91 44 03 427, 91 44 03 303

Biuro Dyrektora Urzędu, Rzecznik Prasowy tel. 91 44 03 508

Zespół ds. Systemu Zarządzania Jakością tel. 91 44 03 202

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych tel. 91 44 03 534

Inspektorat Ochrony Wybrzeża tel. 91 44 03 425, 91 44 03 435

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Geodezji tel. 91 44 03 552, 91 44 03 207, 91 44 03 226

Wydział Techniczno-Inwestycyjny tel. 91 44 03 436, 91 44 03 451, 91 44 03 420

Wydział Dróg i Budowli Morskich tel. 91 44 03 454, 91 44 03 301, 91 44 03 359

Wydział Zaopatrzenia i Transportu tel. 91 44 03 480, 91 44 03 380, 91 44 03 257

Wydział Oznakowania Nawigacyjnego tel. 91 44 03 448, 91 44 03 499

Komisja Egzaminacyjna przy Dyrektorze Urzędu Morskiego w Szczecinie tel. 91 44 03 555

Biuro Spraw Obronnych Żeglugi ul. Ks. Sambora 4, 70-232 Szczecin tel. 91 489 42 14

Kapitanat Portu Szczecin ul. Jana z Kolna 9, 71-603 Szczecin tel. 91 44 03 596

Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi tel. 91 44 03 594

Inspektorat Państwa Portu tel. 91 44 03 554

Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego tel. 91 44 03 533, 91 44 03 532, 91 44 03 419

Wydział Dokumentów Marynarzy tel. 91 44 03 528, 91 44 03 560, 91 44 03 463

Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie ul. Światowida 16c, 71-727 Szczecin tel. 91 421 52 72, wewn. 122

Wydział Pomiarów Morskich tel. 91 421 52 70, wewn. 144, 162

Kapitanat Portu Świnoujście ul. Wybrzeże Władysława IV 7, 72-600 Świnoujście tel. 91 321 36 62

Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu ul. Fińska 5, 72-602 Świnoujście tel. 91 321 53 53

Latarnia Morska w Świnoujściu ul. Bunkrowa 1, 72-600 Świnoujście tel. 91 321 61 03

Kapitanat Portu Trzebież ul. Portowa 23, 72-020 Trzebież tel. 91 424 16 54

Kapitanat Portu Dziwnów ul. Przymorze 4, 72-420 Dziwnów tel. 91 381 37 54

Bosmanat Portu Nowe Warpno ul. Kilińskiego 5, 72-022 Nowe Warpno tel. 91 312 95 05

Bosmanat Portu Wolin ul. Niedamira 22, 72-510 Wolin tel. 91 326 11 14

Obwód Ochrony Wybrzeża Wolin tel. 91 326 18 09

Bosmanat Portu Stepnica ul. Portowa 6, 72-112 Stepnica tel. 91 418 84 27

Bosmanat Portu Kamień Pomorski ul. Wilków Morskich 2, 72-400 Kamień Pomorski tel. 91 382 01 10

Bosmanat Portu Międzyzdroje ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18, 72-500 Międzyzdroje tel. 91 328 25 65

Obwód Ochrony Wybrzeża Międzyzdroje tel. 91 328 25 65

Bosmanat Portu Mrzeżyno ul. Marynarska 1, 72-330 Mrzeżyno tel. 91 386 61 19

Obwód Ochrony Wybrzeża Kanał Piastowski ul. Kanałowa 14, 72-600 Świnoujście tel. 91 322 14 22

Obwód Ochrony Wybrzeża Niechorze ul. Nadmorska 4, 72-350 Niechorze tel. 91 386 34 61

Latarnia Morska w Niechorzu ul. Polna 30, 72-350 Niechorze tel. 91 386 34 74

Słowa kluczowe

urząd morski, urzędy morskie, instytucje morskie, urząd morski szczecin, oznakowanie nawigacyjne, inspekcja morska, PSC, FSC, bezpieczeństwo portu, port dla statków, ochrona wybrzeża, tor wodny, terminal LNG, gazoport, małe porty, środowisko morskie, ochrona środowiska morskiego

Dziękujemy za wysłane grafiki.