• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 02-353 Warszawa, Szczęśliwicka 34
  • Telefon: (22) 57-22-100
  • Fax: (22) 822-72-09
  • E-mail: udt@udt.gov.pl

Udostępnij


Oferta

Jednostka Certyfikująca Osoby UDT-CERT (JCO UDT-CERT), oferuje certyfikację osób w dziedzinie następujących badań nieniszczących:

magnetyczno-proszkowe (MT), stopnia 1, 2 i 3, w sektorze 7
penetracyjne (PT), stopnia 1, 2 i 3, w sektorze 7
radiograficzne (RT), stopnia 1, 2 i 3, w sektorze 7
ultradźwiękowe (UT), stopnia 1, 2 i 3, w sektorze 7 i 8
wizualne (VT), stopnia 1, 2 i 3, w sektorze 7
magnetyczne lin stalowych (MTR), stopnia 1, 2 i 3
ultradźwiękowe pomiary grubości (UTT), stopnia 1 i 2, w sektorze 7
ocena i interpretacja radiogramów (RTI), w sektorze 3


Certyfikacja obejmuje osoby wykonujące badania nieniszczące w następujących sektorach związanych z wyrobem:

odlewy
odkuwki
złącza spawane
rury różnych średnic, włączając wyroby płaskie do produkcji rur spawanych
wyroby przerabiane plastycznie
wytwarzanie (połączenie sektorów 1, 2, 4 i 5)
badania przed- i eksploatacyjne , w tym wytwarzanie (połączenie sektorów 1, 2, 3, 4 i 5)
utrzymanie ruchu kolei – przed- i eksploatacyjne badania układów biegowych pojazdów kolejowych, a w szczególności zestawów kołowych: osi i kół oraz wózków. Sektor 8. dzieli się na podsektory:
– 8[O] - badania przed i eksploatacyjne osi zestawów kołowych. Obejmuje sektor wyrobu 2-odkuwki (f).

DOKUMENTY:

Poświadczenie nadzoru w zakresie ochrony radiologicznej.
zasady postępowania (kodeks etyczny) osób posiadających certyfikat JCO UDT-CERT
Wykaz unieważnionych certyfikatów NDT.
Europejska Federacja Badań Nieniszczących (EFNDT).
Program certyfikacji personelu badań nieniszczących.
Uprawnianie personelu NDT.
Syllabus egzaminacyjny.
Zapisy dokumentowania działalności w badaniach nieniszczących.
Zapisy dokumentowania zatrudnienia w badaniach nieniszczących.
Wykaz ośrodków szkoleniowych NDT
Zasady odnawiania certyfikacji.
Zasady recertyfikacji.
System uzyskiwania punktów do recertyfikacji na 3. stopień.


WNIOSKI:

Wniosek o certyfikację w zakresie badań nieniszczących.

Opis dodatkowy

badania nieniszczace, ndt

Dziękujemy za wysłane grafiki.