• <

Profesjonalne złomowanie statków.

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-244 Gdańsk, Grunwaldzka 104/106
  • Telefon: +48 58 346 12 81
  • Fax: +48 58 346 12 81
  • E-mail: uniwersum@uniwersum.net

Udostępnij

Uniwersum” Sp. z o.o. jest krajową spółką powstałą w dniu 15.06.1989 roku. W dniu 29.06.1989 roku została ona wpisana do rejestru handlowego pod nr 3018 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, Wydział II Cywilny. W dniu 16.06.2003 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII (obecnie VII) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000164865.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu jest Feliks Jaśkiewicz.

Siedziba Spółki mieści się w centrum Gdańska-Wrzeszcza, przy głównej ulicy miasta - Grunwaldzkiej 104/106.

W ciągu swojej działalności Spółka zajmowała się działalnością brokerską w zakresie pośrednictwa kredytowego, prowadziła działalność w zakresie pośrednictwa finansowego, prowadziła licencjonowane biuro nieruchomości oraz działalność w zakresie pośrednictwa sprzedaży produktów naftowych.

Aktualnie Spółka prowadzi wynajem własnych i dzierżawionych nieruchomości oraz wynajmuje ściany dzierżawionych budynków pod reklamę w szerokim zakresie. Zajmuje się również doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Jednak przede wszystkim od trzech lat Uniwersum Sp. z o.o. zajmuje się złomowaniem jednostek pływających.

Posiadamy koncesję na wytwarzanie odpadów wydaną przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku ważną do 2019 roku, Decyzja nr DROS.S.SO.7653-14/09.

Podpisaliśmy umowę na wynajem nabrzeża ze Stocznią Gdańsk S.A. Nabrzeże jest wynajęte wraz z otaczającym terenem, wyposażonym w infrastrukturę techniczną niezbędną do przeprowadzenia złomowania.

Współpracujemy z firmami, które wykonują usługi utylizacyjne złomowanych jednostek.

Opis dodatkowy

złomowanie statków

Dziękujemy za wysłane grafiki.