• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-306 Gdańsk, ul. Kurzyńskiego 6/2
  • Telefon: tel/fax (48 58) 552-16-35
  • E-mail: biuro@unitrade.pl

Udostępnij

Firma UNITRADE Sp. z o. o. istnieje od 1992 roku, mieści się w Gdańsku i jest związana z przemysłem morskim oraz kruszyw dla budownictwa drogowego.

Specjalizujemy się w produkcji ścierniw UNIGRIT i kruszywa UNIGRAV. Ścierniwo UNIGRIT jest charakteryzującym się dużą twardością oraz brakiem wolnej krzemionki materiałem przeznaczonym do czyszczenia strumieniowego powierzchni metalowych lub betonowcyh. W związku z tym naszymi klientami są przede wszystkim stocznie oraz firmy czyszczące konstrukcje stalowe takie jak Mostostal, Sewit, Polwar itp.

Kruszywo UNIGRAV posiada wszelkie cechy stosowanego w budownictwie drogowym piasku łamanego i może być przeznaczone do mieszanek mineralno-bitumicznych, warstw podbudowy, warstw wyrównawczych i wiążących. Odbiorcami naszego kruszywa są największe firmy drogowe województwa pomorskiego, a także przedsiębiorstwa przygotowujące mieszanki kruszyw. UNIGRAV został zastosowany przy budowie obwodowej Trójmiasta, a także wielu innych inwestycjach drogowych Gdańsk a i Gdyni takich jak np. ulica Słowackiego czy trasa W-Z oraz tras krajowych np. A-7 Gdańsk-Warszawa. Firma UNITRADE Sp. z o. o. posiada własny teren, środki produkcji, zaplecze techniczne oraz wykwalifikowaną kadrę.

Posiadane przez nas certyfikaty zgodności z wymaganiami norm ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:2006 są gwarancją wysokiej jakości nasych produktów i prowadzenia działalności przy respektowaniu zasad ochorony środowiska. Wprowadzone w naszej firmie systemy zarządzania certyfikowane są przez Lloyd\'s Register Quality Assurance.

Oferta

KRUSZYWO UNIGRAV stosowane jest do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych na gorąco przeznaczonych do warstw podbudowy warstw wyrównawczych i wiążących, a w zakresie frakcji piaskowych kruszywo stosowane jest do podbudów z piasku otaczanego asfaltem. Kruszywo UNIGRAV może być również stosowane jako składnik doziarniający mieszanek kruszyw wykorzystywanych do podbudów wykonywanych metodą stabilizacji mechanicznej, podbudów i ulepszonego podłoża wykonywanych metoda stabilizacji cementem jak również do podbudów z betonu popiołowego.
UNIGRAV stanowiący 70% frakcji piaskowej może być traktowany jako materiał zastępczy, mający własności piasku łamanego.
Kruszywo jest oferowane w następującym asortymencie:
•UNIGRAV 0/2
•UNIGRAV 0/0,4
Gwarancją stałej wysokiej jakości produkowanego kruszywa są wprowadzone w firmie Systemy: Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz Zarządzania Środowiskowego ISO 14001

ŚCIERNIWO UNIGRIT - produkujemy z żużla pomiedziowego zgodnie z wymaganiami normy ISO 11126-3. Materiał do czyszczenia strumieniowego powierzchni metalowych lub betonowych oferowany jest w nastepującym asortymencie:
•UNIGRIT 0,2 - 2,0mm
•UNIGRIT 0,2 - 1,0mm
•UNIGRIT 0,2 - 2,8mm
Jednocześnie deklarujemy dla ścierniw UNIGRIT 0,2-2,0mm oraz 0,2 - 2,8mm zawartość frakcji poniżej 0,4mm max 10%. W miarę możliwości realizujemy zamówienia na inne granulacje.

Ścierniwo UNIGRIT charakteryzuje się wysokim stopniem twardości (7 do 8 stopni w skali Mosha) oraz brakiem wolnej krzemionki.

SKŁAD CHEMICZNY ŚCIERNIWA: SiO2 41,36 % - 42,18 % SO3 0,68 % - 0,69 %
Al2O3 10,78 % - 13,91 % Fe2O3 + FeO 9,48 % - 12,23 %
CaO 19,42 % - 21,19 % MgO 6,66 % - 7,13 %
Na2O 0,66 % - 0,72 %
Gęstość właściwa kruszywa wynosi 2,8 g/cm3

Dostawy realizowane są w następującej formie:
•ścierniwo Unigrit luzem (odbiór samochodami typu wywrotka lub cementowóz).
•ścierniwo Unigrit workowane, worki po 50 kg,
•ścierniwo Unigrit w opakowaniach typu „big-bag” (opakowanie 1 tonowe),
•ścierniwo w opakowaniu odbiorcy.
Oferujemy także odbiór zużytego ścierniwa z przeznaczeniem do przemysłowego wykorzystania.

Kontakt do działów firmy

UNITRADE sp. z o.o.
ul. Kurzyńskiego 6/2
80-306 Gdańsk
tel/fax (48 58) 552-16-35
tel (48 58) 346-08-60
ZAKŁAD PRODUKCJI ŚCIERNIW
ŁUBIANA 60b
tel/fax (48 58) 687-09-04
tel (48 58) 687-44-44 ZAKŁAD PRODUKCJI KRUSZYW
ŁUBIANA 60b
tel/fax (48 58) 687-09-04
tel (48 58) 687-44-44

Opis dodatkowy

czyszczenie strumieniowe, czyszczenie konstrukcji stalowych, przemysł stoczniowy

Dziękujemy za wysłane grafiki.