• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
7
gru 2021

Transmisja premiery raportu "Zielony wodór z OZE w Polsce"

Szczegóły wydarzenia

Najnowszy raport DISE i PSEW jest wypełnieniem założeń przyjętej właśnie przez Radę Ministrów "Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku". Celem raportu jest przeanalizowanie możliwości technicznych i ekonomicznych produkcji „zielonego" wodoru przy wykorzystaniu energetyki wiatrowej w Polsce. Raport identyfikuje główne bariery dla rozwoju produkcji „zielonego" wodoru na szeroką skalę. Przedstawi również wpływ produkcji wodoru z elektrowni wiatrowych na Krajowy System Elektroenergetyczny. Opisany zostanie także bilans korzyści w zakresie redukcji CO2 oraz rozwoju gospodarczego i postępu technicznego.

7 grudnia w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbędzie się konferencja prasowa, następnie zostanie przeprowadzona debata na temat wniosków raportu z udziałem jego autorów, ekspertów z branży energetycznej, Partnerów Strategicznych: PGNiG SA, PKN ORLEN S.A., RWE Renewables Ørsted, NFOŚIGW, Hynfra, Grupa TAURON, Bank Gospodarstwa Krajowego, Partnerów Głównych: POLENERGIA S.A., Eurowind Energy A/S, EDPR NA Distributed Generation, Grupa LOTOS S.A., Domański Zakrzewski Palinka (DZP), Partnerów Branżowych: DNV, Qair Group oraz inicjatorów - PSEW i DISE.

Agenda i informacje: http://psew.pl/raport-zielony-wodor/

Dziękujemy za wysłane grafiki.