• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 81 - 876 Sopot, ul. Leśna 1
  • Telefon: 58 550 38 12, 58 551 78 81
  • Fax: 58 550 71 95
  • E-mail: biuro@topdesign.pl

Udostępnij


Oferta

Nasze podstawowe produkty to materiały do wytwarzania oznakowań fotoluminescencyjnych, tj. płyty i folie fotoluminescencyjne oraz wszelkiego typu oznakowania ppoż, ewakuacyjne, bhp zgodne z Polskimi Normami. Produkujemy także inne oznakowania w ramach szeroko pojętej informacji i komunikacji wizualnej. Ponadto produkujemy systemowe nośniki informacyjno-reklamowe: tablice i gabloty informacyjne, obramowania do znaczków i nie tylko, oraz systemy wystawienniczo-ekspozycyjne.
Nasze materiały fotoluminescencyjne charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami fotometrycznymi. Wartości luminancji świetlnej znacznie przewyższają wielkości określone zarówno w polskiej normie PN-92/N01256/02 jak i normie DIN 67510-1.

Opis dodatkowy

Dziękujemy za wysłane grafiki.