• <

Dane kontaktowe

  • Adres: 43-512 Bestwina k/Bielska-Białej, Ul. Krakowska 125
  • Telefon: 48 322149015
  • E-mail: biuro@technicoat.pl

Udostępnij

Powłoki fluoropolimerowe

Powłoki fluoropolimerowe są kombinacją jedynych w swoim rodzaju właściwości:

- przyczepność - powłoki w stanie stałym odznaczają się nadzwyczaj niską energią powierzchniową i w ten sposób tworzą warstwę, która nie ulega przywieraniu. Do powierzchni przylegają tylko nieliczne ciała stałe, które po przyczepieniu można w prosty sposób usunąć. W wielu przypadkach powierzchnia oczyszcza się samoczynnie.

- współczynnik tarcia - najniższy spośród wszystkich znanych ciał stałych. W przypadku powłok fluoropolimerowych wartości wskaźnika wynoszą (w odniesieniu do obciążenia, prędkości i typu powłoki) od 0,05 do 0,2.

- zwilżalność - powłoki te są w nadzwyczajny sposób wodo- i olejoodporne. Czyszczenie powierzchni powłoki jest bezproblemowe i łatwe.

- wytrzymałość termiczna - powłoki są bardzo odporne na wysokie temperatury. Odznaczają się bardzo wysoką temperaturą topnienia. Również wartości graniczne dla spadku temperatury i samozapłonu są wysokie. Zapalność powłok, uwolnione ciepło i właściwości dymotwórcze znajdują się na bardzo niskim poziomie. Fluoropolimery zachowują swoje właściwości w temperaturach daleko wyższych niż ma to miejsce w przypadku wszystkich innych tworzyw termoplastycznych i elastomerów. W zależności od typu – mogą pracować nieprzerwanie w temperaturze do 290°C, a krótkotrwale aż do 315°C.

- właściwości dielektryczne - powłoki odznaczają się wybornymi właściwościami dielektrycznymi: niską względną przenikalnością dielektryczną, niskim współczynnikiem strat i nadzwyczaj wysokim oporem. Powłoki te przewyższają większość materiałów pod względem wytrzymałości dielektrycznej i odporności na łuk elektryczny. Dzięki specjalnej technologii wytwarzania mogą być produkowane jako odgromniki dla powłok antystatycznych.

- właściwości kriogeniczne - powłoki pozostają trwałe, stabilne i w pełni funkcjonalne aż do osiągnięcia temperatury kriogenicznej wynoszącej -270°C. Właściwości powłoki pozostają niezmienne.

- odporność chemiczna - powłoki są odporne na agresywne organiczne i nieorganiczne środki chemiczne oraz rozpuszczalniki w szerokim zakresie temperatury.

Opis dodatkowy

Dziękujemy za wysłane grafiki.