• <
plus

Prace podwodne.

Dane kontaktowe

  • Adres: 70-023 SZCZECIN, Ul. Budziszyńska 10/63
  • Telefon: 0-91/482-55-99
  • Fax: 0-91/482-55-99
  • E-mail: taucher@post.pl

Udostępnij

Podstawowym zakresem prac wykonywanych przez firmę \"TAUCHER\" są wszelkiego rodzaju prace podwodne, inspekcje podwodne budowli hydrotechnicznych, naprawy oraz remonty części podwodnych nabrzeży, oczepów, umocnień dna, przeglądy podwodne z użyciem kamery do wykonywania filmów podwodnych, wykonywanie zdjęć podwodnych, wykonywanie dokumentacji technicznej budowli hydrotechnicznych wraz ze zdjęciami, filmem na kasecie VHS lub płycie DVD.


Cały zakres prac podwodnych wykonywany jest przez pracowników posiadających zawodowe uprawnienia nurków oraz kierowników prac podwodnych nadanych przez Komisję Kwalifikacyjną Dla Nurków w Urzędzie Morskim w Gdyni.

Oferta

Prace podwodne wykonywane przez firmę \"TAUCHER\":

1. Prace podwodne związane z jednostkami pływającymi
- pogotowie nurkowe dla jednostek pływających
- przeglądy części podwodnych poszycia kadłubów statków z jednoczesnym monitorowaniem i utrwaleniem na kasecie VHS lub płycie DVD
- wydobywanie zatopionych przedmiotów
- zaślepianie otworów kingstonowych na zwodowanej jednostce
- nieniszczące badanie grubości poszycia jednostek
- wykonywanie stosownych pomiarów ( steru, śruby, itp. ) wg zamówienia zleceniodawcy przy pomocy przyrządów udostępnionych przez zleceniodawcę
- oczyszczanie i usuwanie elementów obcych z zespołów pędnych jednostek pływających
- wydobywanie zatopionych jednostek

2. Prace związane z inspekcją oraz naprawami budowli hydrotechnicznych
- sprawdzanie pod względem szczelności oraz stanu faktycznego ścianek szczelnych nabrzeży
- nieniszczące badanie grubości stalowych ścianek szczelnych
- sprawdzanie dna pod kątem zalegania przeszkód nawigacyjnych, zamulenia, stanu technicznego umocnień podwodnych
- wydobywanie przeszkód nawigacyjnych
- cięcie oraz spawanie podwodne
wykonywanie dokumentacji technicznej badanych obiektów, naprawy w podwodnej części obiektów hydrotechnicznych
- paszportyzacje budowli hydrotechnicznych
- betonowanie podwodne
- wiercenie otworów pod wodą
- wykopy podwodne
- umacnianie dna
- niwelacje podwodne, likwidacja wypłyceń i przegłębień

Wszystkie prace prowadzone są z użyciem monitoringu audio-video prac nurka.

Kontakt do działów firmy

Biuro:
Ul. Nadodrzańska 1 (budynek Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3)
70-034 SZCZECIN

Zdjęcia

Opis dodatkowy

prace podwodne, inspekcje podwodne, inspekcje podwodne budowli hydrotechnicznych, przeglądy podwodne, zdjęcia podwodne, cięcie podwodne, spawanie podwodne, umacnianie dna, likwidacja wypłyceń i przegłębień, pogotowie nurkowe, nurek, przeglądy podwodne, wydobywanie zatopionych przedmiotów,

Dziękujemy za wysłane grafiki.