• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
20
kwi 2018

Szkolenie: Wymagania konstrukcyjne, materiałowe, przeciwpożarowe i ergonomiczne wyposażenia wnętrza statku

Szczegóły wydarzenia

 • Termin:

  20.04.2018 - 20.04.2018

 • Godzina rozpoczęcia:

  8:00 - 16:00

 • Adres:

  al. gen. Józefa Hallera 126
  80-416 Gdańsk

 • Telefon:

  603 160 857

 • E-mail:

  rs@prs.pl

  www.prs.pl

Szkolenie pt. Wymagania konstrukcyjne, materiałowe, przeciwpożarowe i ergonomiczne wyposażenia wnętrza statku jest skierowane do firm zajmujących się wyposażaniem wnętrz statków oraz innych jednostek pływających.

TERMIN SZKOLENIA: 20 kwietnia 2018 r., godz. 8:00 - 16:00. - ZAPISY ZAMKNIĘTE - BRAK MIEJSC

Cena 1119,30zł brutto obejmuje szkolenie, materiały, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Szkolenie odbędzie się w Centrali Polskiego Rejestru Statków - Gdańsk, al. gen. Józefa Hallera 126.

Istnieje możliwość dofinansowania kursu ze środków publicznych - dofinansowanie organizuje we własnym zakresie uczestnik. Organizator szkolenia Polski Rejestr Statków S.A. świadczy pomoc przy wypełnianiu wniosków oraz dopełnianiu wszelkich formalności związanych z potwierdzeniem odbycia kursu itp.

Szczegółowy program:


1. Podział pomieszczeń i stref na statku wg Konwencji SOLAS i przepisów PRS, klasyfikacja.
2. Bierna ochrona ppoż.
Wykonywanie izolacji grodzi, prac przy przepustach, drobne okablowanie przyłączeniowe.
3. Drogi ewakuacyjne:
- szerokość dróg, przejść, drzwi, przejść pomiędzy urządzeniami i meblami,
- wysokość pomieszczeń, akustyka pomieszczeń etc.
4. Ergonomia mebli: wymiarowanie, wyposażenie stanowisk roboczych, wysokość blatów, półek, organizacja przestrzeni do spania oraz garderoby, meble w kabinach i na korytarzach.
5. Dopuszczalne materiały wyposażenia wg Konwencji SOLAS i Przepisów PRS:
wyłożenia podłóg, drzwi, meble drewniane, tapicerowane, materiały palne, wymagania niepalności, szalunki ścienne i sufitowe, instalacje rurociągowe, kanały wyciągowe w poszczególnych strefach na statkach pasażerskich i handlowych.
6. Elementy Międzynarodowego kodeksu stosowania procedur prób ogniowych (Kodeks FTP 2010 – IMO)
7. Omówienie Dyrektywy w sprawie wyposażenia morskiego (MED – Marine Equipment Directive).
8. Nadzór nad projektowaniem, budową i przebudową wyposażenia wnętrz statków.

Uczestnicy po zakończonym szkoleniu otrzymają zaświadczenia. Przy zgłoszeniu jednorazowo większej liczby uczestników (min. 5 osób), oferujemy udzielenie rabatu.

Więcej informacji: www.prs.pl oraz pod adresem e-mail: rs@prs.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.