• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
27
cze 2018

Szkolenie w Gdańsku: Dochodzenie roszczeń w transporcie morskim

Szczegóły wydarzenia

 • Termin:

  27.06.2018 - 27.06.2018

 • Godzina rozpoczęcia:

  10:00

 • Adres:

  kpt. Żeglugi Wielkiej Witolda Poinca 1
  80-601 Gdańsk

  Pokaż na mapie
 • Telefon:

  660 462 089

 • E-mail:

  rm@rivaterminal.pl

Celem szkolenia jest przedstawienie specyfiki morskiego transportu towarów i wyjaśnienie podstawowych zagadnień z tym związanych. Uczestnik szkolenia będzie potrafił wskazać źródło przepisów związanych  z zaistniałą szkodą w transporcie morskim oraz pozna ogólną procedurę dochodzenia roszczeń, jakie obowiązują w transporcie morskim.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

• jaka dokumentacja występuje w transporcie morskim?

• za co odpowiada przewoźnik a za co frachtujący?

• jak się zabezpieczyć w przypadku powstania szkody będąc frachtującym albo przewoźnikiem?

• jakie należy podjąć kroki po powstaniu szkody?

• jak nie popełniać błędów podczas postępowania reklamacyjnego

• jak się bronić w przypadku roszczeń?
 
Adresaci szkolenia

Szkolenie szczególnie przydatne jest dla Specjalistów z Działów Eksportu, Importu, Spedycji, Logistyki, Transportu, Reklamacji, Zaopatrzenia.
 
Program

1. Umowa przewozu morskiego:

a) źródła prawa RHV, Kodeks morski, prawo angielskie, prawo niemieckie,

b) strony umowy.

2. Konosament:

a) konosamenty (B/L)- rodzaje (na zlecenie, imienny i inne),

b) najważniejsze postanowienia konosamentu,

c) funkcje konosamentu,

d) konosament jako papier wartościowy.

3. Inne dokumenty występujące w obrocie morskim:

a) Sea Waybill (SWB) – morski list przewozowy,

b) Różnice pomiędzy SWB a B/L

c) Ubezpieczenia ładunku,

d) Nota bukingowa,

e) Kwity sternika (Mates’s recipt),

f) Survey reports.

4. Agent morski i jego rola w transporcie morskim – podstawowe pojęcia.

5. Szkody związane z odprawą celną.

6. Incoterms:

a) reguły dla transportu morskiego,

b) wyznaczenie strony odpowiedzialnej za szkodę.

7. Procedura zgłaszania szkody w transporcie morskim:

a) wyłączenia odpowiedzialności przewoźnika,
b) wysokość odszkodowania,

c) szczegółowe omówienie kroków postępowania,
d) przedawnienie.

8. NVOCC odpowiedzialność.

9. Problematyka awarii wspólnej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności właściciela ładunku.

10. Demurrage i Detention.

11. Przedstawienie procedury aresztowania statku.

12. Jak się zabezpieczyć przed stratą finansową w przypadku uszkodzenia ładunku.
 
Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 650 zł + 23% VAT
 
ILOŚĆ MIEJSC W TEJ CENIE JEST OGRANICZONA!
 
ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE BĘDĄ DO 24 CZERWCA 2018 R.
 
Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.
 
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat.

Termin

27 czerwca 2018

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00
 
Miejsce zajęć:
sala konferencyjna Kapitanatu Portu Północnego

Prowadzący szkolenie: Mariusz Królczyk - prawnik, wykładowca. Prawnik zarządzający w Kancelarii Prawnej Griffin z Gdyni. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji z dyplomem magistra prawa oraz Politechniki Gdańskiej Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa z dyplomem inżyniera. Należy do wąskiej grupy prawników w skali całego kraju, którzy łączą specjalistyczną wiedzę prawniczą z techniczną wiedzą inżyniera. Wykładowca prawa w Szkole Morskiej w Gdyni oraz w Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży morskiej, transportowej, stoczniowej. Ponadto posiada wiedzę praktyczną w sprawach związanych z gospodarką morską
 

 

fot. pixabay.com/minka2507

Dziękujemy za wysłane grafiki.