• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
29
sty 2021

Szkolenie: Standard PRS (Protection - Reliability - Safety)

Podstawowe informacje

Standard: Protection – Relaibilty – Safety (Ochrona-Niezawodność-Bezpieczeństwo), autorski program PRS, stanowi wsparcie w przygotowaniu organizacji do zapanowania nad zagrożeniami spowodowanymi różnego rodzaju chorobami zakaźnymi. Znajduje zastosowanie w każdej organizacji, bez względu na jej wielkość czy specyfikę prowadzonej działalności. Jego wdrożenie umożliwia prowadzenie efektywnych działań profilaktycznych i zapobiegających wystąpieniu zakażeń, w tym minimalizowanie ryzyka zakażeń w chwili wystąpienia stanu wyjątkowego.

Po wdrożeniu Standardu PRS w organizacji przeprowadzany jest audyt, który ma na  celu zweryfikowanie stopnia wprowadzenia wymagań PRS. Organizacja otrzymuje również prawo posługiwania się znakiem certyfikacji poświadczającym wdrożenie Standardu PRS.

Certyfikat stanowi dla organizacji, jej klientów i innych stron zainteresowanych, obiektywny dowód podejmowania przez certyfikowaną organizację skutecznych działań dla minimalizowania ryzyka wystąpienia zakażeń, w tym zapobiegania zakażeniom, potwierdzenia gotowości do reagowania w przypadku stwierdzenia zakażeń lub wystąpienia stanu epidemii itp.

Korzyści z wdrożenia i certyfikacji Standardu PRS:

- poprawa odporności organizacji na ryzyka wystąpienia zakażeń,zachowanie ciągłości działania w przypadku wystąpienia zakażeń,
- zwiększenia stabilności funkcjonowania organizacji,
- minimalizowanie strat finansowych spowodowanych m.in. przerwami w pracy,
- zdolność do spełnienia wymagań prawnych w zakresie chorób zakaźnych oraz wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia – WHO,
- zwiększenie bezpieczeństwa epidemicznego kontrahentów organizacji i stron zainteresowanych,
- przygotowanie na kontrole klientów, kooperantów, organów administracyjnych i instytucji kontrolnych,
- większa wiarygodność organizacji w otoczeniu biznesowym a tym samym poprawa konkurencyjności na rynku.

Wprowadzenie Standardu PRS może być także pierwszym krokiem do wdrożenia normy ISO 22301 – system zarządzania ciągłością działania.

Cel szkolenia: Przygotowanie organizacji do wprowadzenia i wdrożenia wymagań Programu PRS.

Grupa Docelowa: Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji Pełnomocnika, Koordynatora Programu, Dyrektorzy, pracownicy działów jakości, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

- wprowadzenie do Standardu PRS;
- wymagania systemów zarządzania ISO 9001:2015 jako fundament wprowadzenia wymagań;
- wymagania Standardu PRS;
- rola Koordynatora Standardu PRS;
- wdrażanie Standardu PRS;
- udokumentowane informacje jako dowody auditowe;
- monitorowanie i przegląd Stndardu PRS;
- przygotowanie do certyfikacji.

Termin

29.01.2021, godziny 9:00-13:00, w tym przerwy

Na zgłoszenia uczestników czekamy do 20.01.2021 r.

 Miejsce

Szkolenie on-line w formie webinaru

 Koszt

199 PLN (+ 23 % VAT) / os.

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, zaświadczenie w formie e-certyfikatu potwierdzające znajomość wymagań Standardu PRS.

 Trener

Beata Krasoń - certyfikowany trener PRS, autor Standardu PRS.

Formularz zgłoszeniowy TUTAJ

Dziękujemy za wysłane grafiki.