• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
28
lis 2018

Szkolenie: Prowadzenie Nadzoru nad Projektowaniem, Budową i Próbami Okrętów Wojennych

Szczegóły wydarzenia

 • Termin:

  28.11.2018 - 30.11.2018

 • Telefon:

  603 160 857

 • E-mail:

  rs@prs.pl

  www.prs.pl

Głównymi celami szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką projektowania okrętów wojennych, zasad klasyfikacji, działalności normalizacyjnej w procesie ich budowy oraz zasadami wykonywania przeglądów. Czas trwania to 3 dni (łącznie ok. 24 godzin). Zapraszamy do udziału w III edycji, która już w listopadzie 2018r.

TERMIN: 28 - 30 listopada 2018r. (środa - piątek)

Cena 2952zł brutto obejmuje szkolenie, materiały, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenia o ukończeniu kursu. (2400zł netto + 23% VAT)

Szkolenie odbędzie się w Centrali Polskiego Rejestru Statków - Gdańsk, al. gen. Józefa Hallera 126.

Istnieje możliwość dofinansowania kursu ze środków publicznych - dofinansowanie organizuje we własnym zakresie uczestnik. Organizator szkolenia Polski Rejestr Statków S.A. świadczy pomoc przy wypełnianiu wniosków oraz dopełnianiu wszelkich formalności związanych z potwierdzeniem odbycia kursu itp.

Szczegółowy program:

1. Filozofia projektowania okrętów wojennych/specyfika projektowania okrętów wojennych
2. Zasadnicze wymagania wynikające z przepisów i konwencji w zakresie standardów
i kryteriów bezpieczeństwa
3. Klasyfikacja: Zasady klasyfikacji. Klasa okrętu
4. Projektowanie i techniczne przygotowanie produkcji – specyfika budowy okrętu
5. Próby i odbiory – kryteria odbioru i nadzoru, specyfika wymagań, oczekiwania Armatora
6. Działalność normalizacyjna i legislacyjna
7. Omówienie przepisów PKiBOW z uwzględnieniem postanowień ANEP-77 – rozpatrywanie dokumentacji technicznej i jakościowej
8. Okrętowa infrastruktura lotnicza – wymagania,  certyfikacja, kryteria
9. MARPOL z uwzględnieniem postanowień ANEP-77 i propozycji NSCA i INSA
10. Zasady  wykonywania  przeglądów,  opracowywanie  dokumentacji  z  przeglądów,
wnioskowanie i zalecenia

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują zaświadczenie.

Przy zgłoszeniu jednorazowo większej liczby uczestników (min. 3 osoby), oferujemy udzielenie rabatu.
Więcej informacji: www.prs.pl oraz pod adresem e-mail: rs@prs.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.