• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
26
lut 2018

Szkolenie Prowadzenie Nadzoru nad Projektowaniem, Budową i Próbami Okrętów Wojennych

Szczegóły wydarzenia

 • Termin:

  26.02.2018 - 01.03.2018

 • Telefon:

  58 751 12 97

 • E-mail:

  rs@prs.pl

  www.prs.pl

Zapraszamy do udziału w II edycji, która już w lutym 2018 r.

Głównymi celami szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką projektowania okrętów wojennych, zasad klasyfikacji, działalności normalizacyjnej w procesie ich budowy oraz zasadami wykonywania przeglądów. Czas trwania to 4 dni (łącznie ok. 30 godzin).

TERMIN: 26 luty - 01 marca 2018r. (poniedziałek - czwartek) - ZAPISY ZAMKNIĘTE - BRAK MIEJSC

Cena 2952 zł brutto obejmuje szkolenie, materiały, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Szkolenie odbędzie się w Centrali Polskiego Rejestru Statków - Gdańsk, al. gen. Józefa Hallera 126.

Istnieje możliwość dofinansowania kursu ze środków publicznych - dofinansowanie organizuje we własnym zakresie uczestnik. Organizator szkolenia Polski Rejestr Statków S.A. świadczy pomoc przy wypełnianiu wniosków oraz dopełnianiu wszelkich formalności związanych z potwierdzeniem odbycia kursu itp.

Szczegółowy program:

1. Filozofia projektowania okrętów wojennych/specyfika projektowania okrętów wojennych
2. Zasadnicze wymagania wynikające z przepisów i konwencji w zakresie standardów
i kryteriów bezpieczeństwa
3. Klasyfikacja: Zasady klasyfikacji. Klasa okrętu
4. Projektowanie i techniczne przygotowanie produkcji – specyfika budowy okrętu
5. Próby i odbiory – kryteria odbioru i nadzoru, specyfika wymagań, oczekiwania Armatora
6. Działalność normalizacyjna i legislacyjna
7. Omówienie przepisów PKiBOW z uwzględnieniem postanowień ANEP-77 – rozpatrywanie dokumentacji technicznej i jakościowej
8. Okrętowa infrastruktura lotnicza – wymagania,  certyfikacja, kryteria
9. MARPOL z uwzględnieniem postanowień ANEP-77 i propozycji NSCA i INSA
10. Zasady  wykonywania  przeglądów,  opracowywanie  dokumentacji  z  przeglądów, wnioskowanie i zalecenia

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym wiedzę uczestników, którzy po pozytywnym zdaniu otrzymują zaświadczenie. Przy zgłoszeniu jednorazowo większej liczby uczestników (min. 5 osób), oferujemy udzielenie rabatu.
Więcej informacji: www.prs.pl oraz pod adresem e-mail: rs@prs.pl

Więcej na ten temat: Okręty wojenne bez tajemnic (foto, wideo)

Dziękujemy za wysłane grafiki.