• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
6
gru 2017

Szkolenie Prowadzenie Nadzoru nad Projektowaniem, Budową i Próbami Okrętów Wojennych

Szczegóły wydarzenia

 • Termin:

  06.12.2017 - 08.12.2017

 • Telefon:

  58 751 12 97

 • E-mail:

  rs@prs.pl

  www.prs.pl

Głównymi celami szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką projektowania okrętów wojennych, zasad klasyfikacji, działalności normalizacyjnej w procesie ich budowy oraz zasadami wykonywania przeglądów. Czas trwania to 3 dni (łącznie 24 godziny).

TERMIN: 6, 7 i 8 grudnia 2017r. (środa - piątek)

Cena 2950zł brutto obejmuje szkolenie, materiały, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Szkolenie odbędzie się w Centrali Polskiego Rejestru Statków - Gdańsk, al. gen. Józefa Hallera 126.

Istnieje możliwość dofinansowania kursu ze środków publicznych - dofinansowanie organizuje we własnym zakresie uczestnik. Organizator szkolenia Polski Rejestr Statków S.A. świadczy pomoc przy wypełnianiu wniosków oraz dopełnianiu wszelkich formalności związanych z potwierdzeniem odbycia kursu itp.

Szczegółowy program:
1. Filozofia projektowania okrętów wojennych/specyfika projektowania okrętów wojennych
2. Zasadnicze wymagania wynikające z przepisów i konwencji w zakresie standardów
i kryteriów bezpieczeństwa
3. Klasyfikacja: Zasady klasyfikacji. Klasa okrętu
4. Projektowanie i techniczne przygotowanie produkcji – specyfika budowy okrętu
5. Próby i odbiory – kryteria odbioru i nadzoru, specyfika wymagań, oczekiwania Armatora
6. Działalność normalizacyjna i legislacyjna
7. Omówienie przepisów PKiBOW z uwzględnieniem postanowień ANEP-77 – rozpatrywanie dokumentacji technicznej i jakościowej
8. Okrętowa infrastruktura lotnicza, RAS – wymagania,  certyfikacja, kryteria
9. MARPOL z uwzględnieniem postanowień ANEP-77 i propozycji NSCA i INSA
10. Zasady  wykonywania  przeglądów,  opracowywanie  dokumentacji  z  przeglądów,
wnioskowanie i zalecenia

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym wiedzę uczestników, którzy po pozytywnym zdaniu otrzymują zaświadczenie. Przy zgłoszeniu jednorazowo większej liczby uczestników (min. 5 osób), oferujemy udzielenie rabatu.

Więcej informacji: www.prs.pl oraz pod adresem e-mail: rs@prs.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.