• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
23
lis 2020

Szkolenie: Prace w przestrzeniach zamkniętych

Szczegóły wydarzenia

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z charakterystyką pracy w przestrzeniach zamkniętych. Po ukończeniu szkolenia i pomyślnym zdaniu testu wiedzy uczestnicy uzyskają certyfikat ukończenia szkolenia.

TERMIN SZKOLENIA: 23 listopada 2020r., godz. 08:30 - 11:30

Cena 249 zł netto / os. Szkolenie obejmuje: materiały, test, certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenie będzie realizowane w formie blended learning. Uczestnik ma możliwość udziału w szkoleniu  w formie tradycyjnej w siedzibie PRS przy Al. gen. Józefa Hallera 126 w Gdańsku  i/lub w formie zdalnej poprzez wideokonferencję.

Program szkolenia
    1. Zrozumienie czym jest przestrzeń zamknięta
    2. Zagrożenia w przestrzeniach zamkniętych
    3. Środki techniczne i ochrony osobistej oraz ich kontrola wizualna
    4. Wymagania prawne
    5. Dokumentacja
    6. Odpowiedzialność personelu
    7. Procedury wejścia
    8. Procedury wyjścia
    9. Asekuracja i środki ratunkowe
    10. Test

Zapraszamy do udziału w szkoleniu.

W przypadku zgłoszenia do udziału większej liczby osób od jednego płatnika udzielimy Państwu stosownego rabatu.

Zapraszamy do kontaktu: dl@prs.pl lub tel. 58 75 11 154

Dziękujemy za wysłane grafiki.