• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
14
lut 2019

Szkolenie: Budowa i ocena stanu technicznego kontenera

Szczegóły wydarzenia

 • Termin:

  14.02.2019 - 15.02.2019

 • Telefon:

  603 160 857

 • E-mail:

  rs@prs.pl

  www.prs.pl

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z budową kontenera, a także z właściwą oceną jego stanu technicznego. Po ukończeniu szkolenia i pomyślnym zdaniu testu wiedzy uczestnicy uzyskają kwalifikacje do przeprowadzania oceny stanu technicznego kontenerów stalowych wszystkich typów i rodzajów z wyjątkiem kontenerów zbiornikowych w ramach zatwierdzonych programów stałych lub ciągłych przeglądów kontenerów.

Czas trwania to 2 dni (łącznie 13 godzin).

TERMIN SZKOLENIA: 14 i 15 lutego 2019r.

Cena 1415zł brutto obejmuje szkolenie, materiały, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Szkolenie odbędzie się w Centrali Polskiego Rejestru Statków - Gdańsk, al. gen. Józefa Hallera 126.

Istnieje możliwość dofinansowania kursu ze środków publicznych - dofinansowanie organizuje we własnym zakresie uczestnik. Organizator szkolenia Polski Rejestr Statków S.A. świadczy pomoc przy wypełnianiu wniosków oraz dopełnianiu wszelkich formalności związanych z potwierdzeniem odbycia kursu itp.

Szczegółowy program:
1. Dokumenty krajowe i międzynarodowe stanowiące podstawę budowy i nadzoru
kontenerów w eksploatacji.
2. Podział kontenerów ze względu na typu i rodzaje.
3. Budowa kontenera uniwersalnego – nazewnictwo poszczególnych elementów.
4. Obowiązujące oznakowanie kontenera.
5. Próby kontenerów.
6. Podstawowe dokumenty kontenera.
7. Przeglądy kontenerów – rodzaje przeglądów.
8. Ocena stanu technicznego kontenerów
- sposób prowadzenia przeglądu,
- elementy podlegające inspekcji,
- kryteria oceny stanu technicznego – z rozbiciem na poszczególne elementy kontenera,
- metody dokonywania pomiarów typowych uszkodzeń.

Szkolenie kończy się sprawdzeniem wiedzy uczestników, którzy po pozytywnym zdaniu testu otrzymują certyfikat (ważny 3 lata).

Przy zgłoszeniu jednorazowo większej liczby uczestników (min. 5 osób), oferujemy udzielenie rabatu.

Więcej informacji: www.prs.pl oraz pod adresem e-mail: rs@prs.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.