• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
26
mar 2018

Szkolenie Budowa i Ocena Stanu Technicznego Kontenera

Szczegóły wydarzenia

 • Termin:

  26.03.2018 - 27.03.2018

 • Adres:

  al. gen. Józefa Hallera 126
  80-416 Gdańsk

  Pokaż na mapie
 • Telefon:

  603 160 857

 • E-mail:

  m.arciszewski@prs.pl

  www.prs.pl/

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z budową kontenera, a także z właściwą oceną jego stanu technicznego.

Czas trwania to 2 dni (łącznie 13 godzin).

TERMIN SZKOLENIA: 26 i 27 marca 2018r.

Cena 1328,40zł brutto obejmuje szkolenie, materiały, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Szkolenie odbędzie się w Centrali Polskiego Rejestru Statków - Gdańsk, al. gen. Józefa Hallera 126.

Istnieje możliwość dofinansowania kursu ze środków publicznych - dofinansowanie organizuje we własnym zakresie uczestnik. Organizator szkolenia Polski Rejestr Statków S.A. świadczy pomoc przy wypełnianiu wniosków oraz dopełnianiu wszelkich formalności związanych z potwierdzeniem odbycia kursu itp.

Szczegółowy program:

1. Dokumenty krajowe i międzynarodowe stanowiące podstawę budowy i nadzoru
kontenerów w eksploatacji.

2. Podział kontenerów ze względu na typu i rodzaje.

3. Budowa kontenera uniwersalnego – nazewnictwo poszczególnych elementów.

4. Obowiązujące oznakowanie kontenera.

5. Próby kontenerów.

6. Podstawowe dokumenty kontenera.

7. Przeglądy kontenerów – rodzaje przeglądów.

8. Ocena stanu technicznego kontenerów

- sposób prowadzenia przeglądu,

- elementy podlegające inspekcji,

- kryteria oceny stanu technicznego – z rozbiciem na poszczególne elementy kontenera,

- metody dokonywania pomiarów typowych uszkodzeń.

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym wiedzę uczestników, którzy po pozytywnym zdaniu otrzymują certyfikat (ważny 3 lata). Przy zgłoszeniu jednorazowo większej liczby uczestników (min. 5 osób), oferujemy udzielenie rabatu.

Więcej informacji: www.prs.pl oraz pod adresem e-mail: rs@prs.pl.

Szkolenie Budowa i Ocena Stanu Technicznego Kontenera - GospodarkaMorska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.