• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
24
paź 2023

Szkolenie „Bezpieczeństwo morskiej infrastruktury krytycznej”

Szczegóły wydarzenia

Porty, terminale paliwowe, rurociągi, gazociągi czy obiekty energetyczne stanowią ważny element systemu infrastruktury krytycznej państwa. Coraz większe znaczenie zyskują powstające morskie farmy wiatrowe, które będą usytuowane w polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej, poza granicami wód terytorialnych. 

Firma Eko-Konsult organizuje szkolenie skierowane do członków zarządów, menedżerów oraz operatorów monitorujących pracę morskiej infrastruktury krytycznej, brzegowej i offshore. Szkolenie „Bezpieczeństwo morskiej infrastruktury krytycznej - brzegowej i offshore” odbędzie się 24 października 2023 roku w Gdańsku.

Inwestorzy, a docelowo Operatorzy Morskiej Infrastruktury Krytycznej (w tym morskich farm wiatrowych) muszą poruszać się w gąszczu skomplikowanych regulacji polskich, europejskich i międzynarodowych, co wymaga złożonej wiedzy dotyczącej obowiązków i odpowiedzialności ciążących zarówno na członkach kadry zarządczej morskich farm wiatrowych, jak i personelu pełniącym dyżury w miejscach monitorowania codziennej działalności operacyjnej.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in. jakie są obowiązki w zakresie ochrony MFW, jakie zagrożenia mogą ich spotkać, a także w jaki sposób na nie reagować.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez doświadczonego doradcę w obszarze bezpieczeństwa morskiego i przemysłu offshore, kmdr rez. Mirosława Ogrodniczuka.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem szkolenia

Dziękujemy za wysłane grafiki.