• <
premium

Dane kontaktowe

  • Adres: 81-225 Gdynia, Morska 83
  • Telefon: 58 620 52 78
  • Fax: 58 621 02 11
  • E-mail: sdk@am.gdynia.pl

Udostępnij

Strona główna Katalog firm Szkoły, Kursy Kursy, Kursy morskie Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej Sp.z o.o.


Oferta

Kursy prowadzone przez Studium Doskonalenia Kadr AM w Gdyni sp. z o.o.

KURSY KWALIFIKACYJNE:

Oficera wachtowego
Starszego oficera
Starszego oficera - dla absolwentów Wydziału Nawigacyjnego
Kapitana żeglugi wielkiej
Oficera mechanika wachtowego
Drugiego oficera mechanika
Drugiego oficera mechanika - dla absolwentów Wydziału Mechanicznego
Starszego oficera mechanika
Oficera elektroautomatyka okrętowego

KURSY SPECJALISTYCZNE:

Wykorzystania radaru i ARPA poziom operacyjny
Wykorzystania radaru i ARPA poziom zarządzania
Bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej

ECDIS - kurs modelowy kończący się wydaniem świadectw
Planowania podróży
Nautycznego dowodzenia statkiem
Bridge Team Management (BTM)
Kodeks bezpiecznego zarządzania statkiem i zapobiegania zanieczyszczeniom (ISM Code)
Operatora systemu VTS
Przewozu ładunków niebezpiecznych (HAZMAT)
Manewrowania dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowych
Kurs wg Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statków i Obiektów Portowych - ISPS
- kurs Oficera Ochrony Statku (SSO)
Kurs wg Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statków i Obiektów Portowych - ISPS
- kurs Oficera Ochrony Obiektu Portowego (PFSO)
Kurs wg Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statków i Obiektów Portowych - ISPS
- kurs Oficera Ochrony Armatora (CSO)

Przeciwpożarowe
Przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień podstawowy
Przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień podstawowy - odnowienie
W zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień wyższy

Medyczne
Elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej
Sprawowania opieki medycznej nad chorym
Sprawowania opieki medycznej nad chorym - odnowienie
Udzielania pierwszej pomocy medycznej

Statki RO-RO
Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa, kierowania tłumem i bezpieczeństwa pasażerów dla personelu zajmującego się bezpośrednią obsługą pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich na statku pasażerskim RO-RO
Przeszkolenie w zakresie dowodzenia w sytuacjach kryzysowych, o zachowaniach ludzkich, bezpieczeństwie pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim RO-RO

Statki inne niż RO-RO

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa, kierowania tłumem i bezpieczeństwa pasażerów dla personelu zajmującego się bezpośrednią obsługą pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich na statkach innych niż pasażerskim RO-RO
Przeszkolenie w zakresie dowodzenia w sytuacjach kryzysowych, o zachowaniach ludzkich, bezpieczeństwie pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statkach innych niż RO-RO

Zbiornikowce kursy podstawowe

Przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu chemikaliów stopień podstawowy
Przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu gazów skroplonych stopień podstawowy
Przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu produktów naftowych stopień podstawowy

Zbiornikowce kursy wyższe

Przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu chemikaliów stopień wyższy
Przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu gazów skroplonych stopień wyższy
Przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu produktów naftowych stopień wyższy

Pozostałe kursy specjalistyczne

Dowodzenia siłownią okrętową
Współdziałania kierownictwa statków pasażerskich ze służbami SAR
W zakresie podstawowych technik spawania gazowego, elektrycznego i cięcia elektrycznego
Wysokich napięć
Chłodnictwa dla mechaników
Bezpieczeństwa i testowania atmosfery w przestrzeniach zamkniętych
Kurs eksploatacji systemu gazu obojętnego
Mycia ropą
Symulatora radarowego
Dydaktyczne dla instruktorów szkoleń na certyfikaty IMO
Dydaktyczne dla instruktorów szkoleń na certyfikaty IMO - kurs skrócony

Filmy

Nawigatorzy z Nigerii szkolą się w Akademii Morskiej w Gdyni


Symulator


They chose the sea


Opis dodatkowy

kursy morskie, oficerowie, oficer, szkolenia oficerskie, szkolenia morskie, konwencja STCW, kursy oficerskie, sdk, sdk am, sdkam

Dziękujemy za wysłane grafiki.