• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
9
mar 2021

Stań za sterem własnej kariery - kobiety w branży morskiej

Szczegóły wydarzenia

Program spotkania: Stań za sterem własnej kariery - kobiety w branży morskiej

dr Iwona Królikowska, dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, prof. AMW,

O dyskursywnych wymiarach adaptacji zawodowej kobiet na morzu


Jak postrzegane są kobiety-marynarze będące członkiniami załóg statków morskich? Jak wygląda proces ich adaptacji zawodowej od uczelni do pokładu statku? W jaki sposób współpraca środowiska naukowego i biznesu może wspierać kobiety w szerszym wejściu do morskiego życia zawodowego? Autorki odpowiedzą na te pytania na podstawie prowadzonych od wielu lat wyników badań.

Dominika Sawa,
Kariera bez granic. Budowanie CV z myślą o karierze międzynarodowej: tips & tricks

Marzysz o pracy w międzynarodowym środowisku, ale nie wiesz jak to osiągnąć? W co powinnaś zainwestować czas i wysiłek? Jakie atuty na międzynarodowym rynku pracy mają Polki i Polacy? Te i inne tematy omowi Dominika Sawa, specjalistka do spraw rekrutacji i HR w branży morskiej, która podzieli się swoim 10-letnim doświadczeniem na holenderskim rynku pracy.

Katarzyna Romantowska-Jaskólska
- o swojej drodze zawodowej na najwyższe szczeble kariery

Czy kariera w branży stoczniowej to coś, o czym marzy każda nastolatka? Jak impulsywna decyzja o wyborze 'męskiej' szkoły średniej o profilu technicznym wpłynęła na dalsze, już świadome wybory drogi zawodowej? Czy znajomość rzemiosła zawodowego jest pomocna w rozwijaniu kariery czy tez wręcz przeciwnie? Różnice czy różnorodność? Jak dostrzegać potencjał płynący z różnic? Jak czerpać inspiracje i energie do działania? W swoim wystąpieniu Katarzyna Romantowska-Jaskólska podzieli się odpowiedziami na powyższe pytania.

Część networkingowa.

O prelegentkach
dr Iwona Królikowska - socjolog, wykładowca akademicki, trener. Pracuje w Akademii Marynarki Wojennej na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. Współpracuje jako trenerka z kilkoma ośrodkami kształcenia marynarzy, gdzie prowadzi zajęcia na poziomach: od marynarza do kapitana. Prowadzi badania naukowe z zakres edukacji morskiej, budowania karier morskich wśród kobiet marynarzy, przekwalifikowania zawodowego, adaptacji zawodowej. Autorka kilkunastu publikacji naukowych. Prowadzi działalność popularyzująca naukę i wiedzę o morzu będąc współpomysłodawcą i kierownikiem dwóch projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży: "Morza i oceany na wyciągniecie ręki" oraz "A może morze?".

dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, prof. AMW - badaczka problematyki społecznej, szczególnie zainteresowana zjawiskami leżącymi na "styku" problematyki edukacyjnej, społecznej i kulturowej. Od czasu podjęcia pracy w uczelni morskiej (Akademia Marynarki Wojennej, od 2013 r.) zainteresowana kulturowymi i edukacyjnymi kontekstami doświadczenia kobiet zatrudnionych w sektorze morskim oraz problematyką kształcenia kadr morskich. Doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych (Uniwersytet Gdański 2007), profesor Akademii Marynarki Wojennej.

Dominika Sawa - specjalistka w rekrutacji i HR w branży inżynierii morskiej. Mieszka i pracuje od 10 lat w Holandii, wcześniej mieszkała też w UK i Hiszpanii. Pracuje z biurami projektowymi i stoczniami w Holandii oraz z inżynierami z całego świata.

Katarzyna Romantowska-Jaskólska - Dyrektor Zarządzający Damen Engineering Gdansk.

Magister Inżynier Okrętowiec, absolwentka (2000) Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej oraz absolwentka studiów MBA na wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Skończyła (1993) Technikum Budowy Okrętów Conradinum jako Technik Mechanik Okrętowy.
Wliczając lata nauki, od 30 lat nieprzerwanie związania z europejską branżą stoczniową. Zdobywała doświadczenie na wielu specjalistycznych i menadżerskich stanowiskach w organizacjach polskich, norweskiej i obecnie holenderskiej. Ponad dziesięć lat była zaangażowana w rozwijanie biura inżynierskiego - Ulstein Poland z siedzibą w Gdyni, współpracowała z Grupą Remontowa, potem z Funduszem Inwestycyjnym Mars. Od ponad 6 lat, jako Dyrektor Zarządzający Damen Engineering Gdansk rozwija biuro inżyniersko-projektowe specjalizujące się w projektach koncepcyjnych i technicznych statków dla Grupy Damen.
Zwolenniczka holistycznego i zrównoważonego podejścia do rozwoju biznesu stoczniowego. Konsekwentnie propaguje najnowsze metody zarządcze m.in 'rozproszenie przywództwa' w organizacji, wdraża najnowsze trendy w zarządzaniu projektem oraz stale dba o efektywność procesów operacyjnych.

Organizator: Gdańska  Fundacja Przedsiębiorczości / Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER
Partner: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, WISTA Poland

Szczegółowe informacje: Anna Miler, kobiety@inkubatostarter.pl, 58 731 65 54

Wydarzenie jest częścią cyklu działań pod nazwą "Kobiety też budują statki", https://kobiety.inkubatorstarter.pl/

Dziękujemy za wysłane grafiki.