• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
12
cze 2018

Seminarium „Założenia Narodowego Programu Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej”

Szczegóły wydarzenia

 • Termin:

  12.06.2018 - 12.06.2018

 • Telefon:

  +48 790 608 570

 • E-mail:

  j.budzynski@ptmew.pl

  www.ptmew.pl
 • Patronat:

  GOSPODARKAMORSKA.PL

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej we współpracy z Parlamentarnym Zespołem ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej zapraszają do wzięcia udziału w seminarium pt. „Założenia Narodowego Programu Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej”.

PROGRAM ROZWOJU

Pierwsza sesja seminarium poświęcona będzie założeniom Narodowego Programu Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz możliwościom zaangażowania spółek Skarbu Państwa w rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.
 
W ramach prezentacji wprowadzających do panelu dyskusyjnego propozycje kluczowych elementów Narodowego Programu Rozwoju MEW przedstawi Poseł Zbigniew Gryglas, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. MEW, natomiast Janusz Gajowiecki, Prezes PSEW zaprezentuje wstępne wyniki analizy możliwości udziału spółek Skarbu Państwa w łańcuchu dostaw.
      
POLSKI ŁAŃCUCH DOSTAW
 
Tematem drugiej sesji seminarium będzie oferta i perspektywy rozwoju polskiego przemysłu oraz sektora usług dla morskiej energetyki wiatrowej oraz uwarunkowania rozwoju polskiego rynku pracy w sektorze offshore wind.

Prezentacje wprowadzające dotyczyć będą m.in. analizy rynku pracy w sektorze offshore (ANTAL), prac nad polskim projektem morskiej stacji transformatorowej (GSG Towers), oferty polskich firm z sektora stoczniowego (MARS, EPG, CRIST) oraz kierunku rozwoju portów i usług portowych w kontekście realizacji morskich farm wiatrowych w Polsce (MAG).  
 
W ramach seminarium zaprezentowane zostaną założenia i kierunki prac analitycznych dotyczących potencjału i uwarunkowań rozwoju lokalnego łańcucha dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej w Polsce:

Raport nt. rynku pracy w sektorze offshore w Polsce (PTMEW i ANTAL),

Raport nt. potencjału spółek skarbu państwa w branży offshore (PSEW).

 

REJESTRACJA

Dziękujemy za wysłane grafiki.