• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
13
cze 2017

Seminarium - Zagrożenia pożarowe na statkach pasażerskich ro-ro, Gdańsk 2017

Szczegóły wydarzenia

Program seminarium:


− Powitanie uczestników
Zarząd Polskiego Rejestru Statków S.A.

− Ewolucja wymogów bezpieczeństwa pożarowego dla statków pasażerskich ro-ro w Konwencji SOLAS Ryszard Getka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

− Wymagania administracji polskiej dla statków pasażerskich
Marek Chmielewski, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

− Bezpieczny powrót statku do portu, gdy pożar nie przekroczy progu katastrofy w świetle wymogów Konwencji SOLAS
Sławomir Affek, Polski Rejestr Statków S.A.

− Nowe wytyczne dotyczące analizy ewakuacji na statkach pasażerskich
Krzysztof Jasiński, Polski Rejestr Statków S.A.

− Bezpieczne opuszczenie statku - koncepcja i rozwiązania
Wojciech Kozyro, Polski Rejestr Statków S.A.

− Zagrożenia pożarowe podczas przewozu w pomieszczeniach ro-ro samochodów z napędem hybrydowym
Marek Narewski, Polski Rejestr Statków S.A.

− Zatrzymania statków pasażerskich z powodu uchybień dotyczących stanu technicznego wyposażenia przeciwpożarowego
Grzegorz Siemiński, Urząd Morski w Gdyni

− Ocena zagrożenia bezpieczeństwa statku i pasażerów podczas pożaru na pokładzie – na podstawie doświadczeń PKBWM
Cezary Łuczywek, Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich

− Zasady prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej na promach samochodowych Grzegorz Bulwa, Portowa Straż Pożarna Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

− Ćwiczenia pożarowe załogi na statkach pasażerskich Kazimierz Bielecki, Urząd Morski w Gdyni

− Doświadczenia PRS z nadzorów nad statkami pasażerskimi ro-ro w Placówce PRS w Pireusie Krzysztof Sawon, Polski Rejestr Statków S.A..

Seminarium - Zagrożenia pożarowe na statkach pasażerskich ro-ro, Gdańsk 2017 - GospodarkaMorska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.