• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 81 345 Gdynia, ALEJA JANA PAWLA II 1
  • Telefon: (58) 660 33 40/41
  • Fax: (58) 661 52 46
  • E-mail: seamar@seamar.pl

Udostępnij

Utworzona w 2006 r. spółka SEAMAR s.c jest koncesjonowaną agencją załogową dostarczającą załogi pływające na statki zagranicznych kompanii żeglugowych, dla których pełni ona również funkcję agenta zarządzającego sprawami załogowymi w pełnym zakresie jako tzw. crew management.
Dzięki wieloletnim kontaktom i współpracy z siecią zagranicznych podagentów w krajach wschodnich sąsiadów Polski, z powodzeniem organizujemy zatrudnianie – oprócz polskich oficerów i załóg szeregowych – marynarzy z takich krajów jak Rosja, Ukraina i Estonia.
Rodzaje statków, na jakie dostarczamy międzynarodowe załogi obejmują kabotażowce, małe wielozadaniowe jednostki dwupokładowe, (semi)kontenerowce, samochodowce i promy samochodowo-pasażerskie oraz średniej wielkości i duże masowce (aż po statek o nośności 180 tys. dwt).
Naszymi klientami są kompanie niemieckie, armator duński i irlandzki, przy czym wszystkie te organizacje są bardzo solidnymi pracodawcami oferującymi dobre warunki pracy i płacy. Istotne znaczenie ma fakt, iż wymienione firmy systematycznie powiększają swój stan posiadania, głównie poprze budowę nowych statków, co w większości przypadków przekłada się na możliwość stałego zatrudniania załóg angażowanych na tych statkach za naszym pośrednictwem.
Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i chętnie powitamy możliwość współpracy z nowymi pracodawcami oferującymi zatrudnienie dla marynarzy z Europy Środkowej i Wschodniej oraz – biorąc pod uwagę nawiązane przez nas ostatnio robocze kontakty – dla marynarzy z krajów zamorskich (Azja).
Nasz zakres działalności oferuje bezpłatne świadczenie usług rekrutacji i pośrednictwa pracy dla marynarzy oraz opiekę nad marynarzem w czasie trwania kontraktu.
W przypadku przyjęcia zgłoszenia skarg lub reklamacji, monitów, zapytań ze strony marynarzy lub ich rodzin w związku z wykonywaną przez marynarza pracą - zapewniamy wnikliwe rozpatrywanie sprawy oraz podjęcie właściwych działań.
Będziemy też oczywiście wdzięczni za przesyłane nam podania
o pracę („aplikacja”) od wszelkich posiadających odpowiednie kwalifikacje osób,
różnych narodowości, które zainteresowane są uzyskaniem
za naszym pośrednictwem satysfakcjonującej pracy na morzu.

SEAMAR s.c. to SKUTECZNA pomoc
w uzyskaniu ZATRUDNIENIA NA MORZU

Opis dodatkowy

praca na morzu, crewing, agencja zatrudnienia, praca dla marynarzy,

Dziękujemy za wysłane grafiki.