• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
15
lut 2016

Reklamacje i roszczenia w branży TSL – aspekty prawne i praktyka

Szczegóły wydarzenia

Celem organizowanego warsztatu jest przybliżenie problematycznych aspektów umów transportowych – naliczania kar umownych, czy też kształtowania odpowiedzialności. Niska świadomość prawna stron oraz zawiłe regulacje prawne stwarzają problemy interpretacyjne zarówno przedsiębiorcom jak i kadrze prawniczej.

Nieprawidłowe zabezpieczenia w umowach, szkody powstające podczas transportu towarów, jak i na etapie planowania, powodują liczne reklamacje i roszczenia ze strony zleceniodawców umów. Podczas warsztatów prelegenci zaprezentują podstawowe normy prawne oraz ich praktyczne aspekty. W jaki sposób dochodzić odszkodowania od ubezpieczyciela? Jak powinna przebiegać likwidacja szkody? Kto jest odpowiedzialny za szkodę i w jaki sposób pociągnąć go do odpowiedzialności? Celem spotkania jest również pochylenie się nad problematyką właściwej procedury reklamacyjnej oraz zaprezentowanie prawidłowej odpowiedzi na roszczenia ze strony zleceniodawców. Część wykładów będzie prowadzona na podstawie analizy konkretnych przypadków, z jakimi borykały się przedsiębiorstwa transportowe.

 Główne zagadnienia:

    Problematyczne aspekty umowy transportowej
    Roszczenia i reklamacje w świetle prawa krajowego i międzynarodowego
    Zabezpieczenia i windykacje w umowach transportowych
    Odpowiedzialność w umowach transportowych
    Kary umowne w umowach transportowych
    Standardy postępowania reklamacyjnego
    Przebieg procesu likwidacji szkody
    Najnowsze orzecznictwo sądowe

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do dyrektorów / kierowników / specjalistów działów:

    logistyki
    spedycji
    transportu
    reklamacji
    prawnych
    operacyjnych
    planowania
    zaopatrzenia

Reklamacje i roszczenia w branży TSL – aspekty prawne i praktyka - GospodarkaMorska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.