• <

Rejs z GospodarkaMorska.pl - KONFERENCJA NA MORZU

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji na morzu Rejs z GospodarkaMorska.pl w dniach 25-27 października 2021, prom Nova Star

UWAGA: ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA WYBORU NUMERÓW KABIN NA PROMIE ORAZ MIEJSC PODCZAS PANELI KONFERENCYJNYCHRejs gospodarkamorska.pl

Dane firmy:

Cena 1 osoby w kabinie 2-osobowej:1290 zł + 23% VAT
Dopłata za kabinę 2-osobową (tylko 1 osoba w kabinie dwuosobowej):190 pln + 23 VAT
Osoba kontaktowa po stronie organizatora:
Marzena Łuczak-Kwasek tel.: 534 803 000, rejs@gospodarkamorska.pl

Lista uczestników:

Zamawiamy następującą liczbę miejsc dla osób zaszczepionych - posiadających unijny certyfikat Covid, osób posiadających zaświadczenie o statusie ozdrowieńca, lub osób posiadających negatywny wynik testu na Covid do 72 godzin przed wypłynięciem


Liczba osób z powyższym zaświadczeniem


Kabina 1 Wybierz rodzaj:

Imię i nazwisko* Data urodzenia (d.m.Y)*
Dodaj kolejną kabinę

* Ze względu na sytuację epidemiczną organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji liczby uczestników. Weryfikacja osób zaszczepionych przeciw COVID-19 będzie się odbywać przy wejściu na podstawie ważnego kodu QR potwierdzającego szczepienie. Organizator ma prawo odmówić wstępu na imprezę osobom, które zgłoszone zostały jako osoby zaszczepione, ale nie przejdą pozytywnie weryfikacji kodu QR.
Osoby niezaszczepione będą mogły wziąć udział w imprezie na podstawie odpowiedniej wejściówki.

Administratorem danych osobowych jest Gospodarka Morska Sp. z o.o. 80-850 Gdańsk, Rajska 2, NIP 5833152110, REGON 221644806, KRS 0000419712. Dane będą wykorzystywane w celach realizacji zlecenia i nie będą udostępniane innym podmiotom. Zleceniodawca ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, ograniczenia liczby miejsc lub odwołania wydarzenia w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego dotyczącego coronawirusa COVID-19, a także z czynnikami niezależnymi od organizatora, takimi jak nałożony przez władze zakaz organizacji imprez, jak również niedostateczna liczba zgłoszeń wynikająca z zagrożenia. Organizator niezwłocznie poinformuje o powyższym. W takim przypadku zainteresowani nie będą rościć względem siebie żadnych żądań.

Suma zamówienia: 0 zł

Dziękujemy za wysłane grafiki.