• <
premium

Dane kontaktowe

  • Adres: 81-327 Gdynia, ul. Wolności 18
  • Telefon: 58 660 84 14
  • Fax: 58 621 70 71
  • E-mail: biuro@rip.gdynia.pl

Udostępnij

RADA INTERESANTÓW PORTU GDYNIA powołana została z dniem 01 sierpnia 1997 roku na mocy art.12 Ustawy z dnia 20.12.1996 roku o portach i przystaniach morskich, która miała wprowadzić w polskich portach morskich, w tym w Gdyni, nowy porządek prawny, organizacyjny i własnościowy.

Ustawodawca decydując o publicznym charakterze portu Gdynia umożliwił podmiotom gospodarczym działającym na jego terenie utworzenie Rady Interesantów Portu Gdynia (“RIP Gdynia”) jako organu doradczego Zarządu Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna, czyli podmiotu zarządzającego portem w Gdyni.

Powołanie Aktem Notarialnym z dnia 30.11.1999 roku Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., otworzyło przed RIP Gdynia realne możliwości wpływania na losy portu.

10 grudnia 1999 roku Zarząd RIP Gdynia II kadencji wykorzystując przepisy “Ustawy o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorstw” z maja 1989 roku złożył do Sądu Rejonowego w Gdańsku “Wniosek” o wpis Rady Interesantów Portu Gdynia do rejestru jednostek samorządu zawodowego niektórych podmiotów gospodarczych.

13 grudnia 1999 roku RADA INTERESANTÓW PORTU GDYNIA decyzją Sądu Rejonowego Wydział XII Gospodarczy Rejestrowy została wpisana do rejestru sądowego SPG-8 pod nr SPG-3/99.

Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni nadał RIP Gdynia na wniosek Zarządu Rady Numer Identyfikacji Podatkowej oraz zwolnił z obowiązku składania miesięcznych deklaracji o wysokości osiąganego dochodu. Urząd Statystyczny w Gdańsku nadał RIP Gdynia numer identyfikacyjny REGON.

Na początek II kadencji tj. we wrześniu 1999 roku Rada Interesantów Portu Gdynia liczyła 21 członków założycieli. Zarząd RIP Gdynia realizując zapisy STATUTU (uchwalony z dniem 01 sierpnia 1997 roku; znowelizowany w październiku 2000 roku) oraz wytyczne WALNEGO ZEBRANIA zaprosił do uczestnictwa w tej organizacji jak największe grono firm zainteresowanych teraźniejszością i przyszłością gdyńskiego portu. Na dzień dzisiejszy ( styczeń 2001 roku ) w skład Rady Interesantów Portu Gdynia wchodzi 38 przedsiębiorstw.

Należy podkreślić, iż na bazie rocznych doświadczeń Zarządu RIP Gdynia II kadencji, podstawowe sfery jego działania to:
- Pomoc w rozwiązywaniu problemów, czy wręcz konfliktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi, biorącymi udział w obrocie portowym, będącymi lub nie członkami RIP Gdynia.
- Reprezentowanie interesów członków RIP Gdynia na zewnątrz.
- Reprezentowanie interesów członków RIP Gdynia w kontaktach z Zarządem i Radą Nadzorczą Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – zgodnie z zapisem Ustawy o portach i przystaniach morskich Przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia uczestniczy w pracach Rady Nadzorczej ZMPG S.A. – zapis ten zrealizowany został dopiero we wrześniu 2000 roku.

RADA INTERESANTÓW PORTU GDYNIA może być znaczącym organem wpływającym na zarządzanie i rozwój gdyńskiego portu.

Opis dodatkowy

rada interesantów portu gdynia, port gdynia, ripg

Dziękujemy za wysłane grafiki.