• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 81-103 Gdynia, Śmidowicza 69
  • E-mail: biuro@radabudowyokretow.org.pl

Udostępnij

Rada Budowy Okrętów jest społeczną inicjatywą o charakterze opiniotwórczym i opiniodawczym (typu think tank), której naczelnym zadaniem jest przygotowywanie ekspertyz, opinii i stanowisk w zakresie potrzeb modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP oraz jej promocji wśród społeczeństwa polskiego, z uwzględnieniem kręgów politycznych i gospodarczych.

Działania Rady mają na celu pomoc w odbudowie potencjału polskich sił morskich oraz wzmocnienie krajowego przemysłu stoczniowego i współpracujących z nim małych i średnich przedsiębiorstw, jak również uświadomienie niezwykle ważnej roli jaką pełni Marynarka Wojenna RP w systemie bezpieczeństwa narodowego i w zakresie skutecznej realizacji militarnych (sojuszniczych) i gospodarczych interesów Polski w świecie.

Opis dodatkowy

rada budowy okrętów

Dziękujemy za wysłane grafiki.