• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 81-350 Gdynia, Plac Kaszubski 8
  • Telefon: 58 308 36 42, 43
  • Fax: 58 308 36 47
  • E-mail: bgojdz@pzu.pl

Udostępnij


Oferta

Ubezpieczenia morskie, stoczniowe, firm żeglugi śródlądowej

Adresatami ubezpieczeń są:
Armatorzy morskich jednostek pływających,
Armatorzy statków żeglugi śródlądowej,
Stocznie.

PZU SA oferuje :

Ubezpieczenie casco jednostek żeglugi morskiej i śródlądowej,
Ubezpieczenie OC armatora z tytułu eksploatacji jednostek pływających,
Ubezpieczenie OC stoczni z tytułu wykonywania remontów jednostek pływających,
Ubezpieczenie statków w budowie,
Ubezpieczenia kutrów rybackich,
Ubezpieczenie NW członków załóg jednostek pływających,
Ubezpieczenie rzeczy osobistych członków załóg jednostek pływających,
Ubezpieczenie utraty zysku armatora,
Ubezpieczenie jachtów morskich – patrz: Kompleksowe Ubezpieczenie jachtów morskich,
Ubezpieczenie jachtów śródlądowych – patrz: Kompleksowe Ubezpieczenie jachtów śródlądowych.
Infolinia PZU 801 102 102Ubezpieczenie jednostek pływających armatorów prowadzących działalność

Oferta ubezpieczeniowa przeznaczona jest dla armatorów jednostek pływających floty handlowej, rybackiej i pasażerskiej, uprawiających żeglugę śródlądową, morską i oceaniczną, a także dla operatorów platform wiertniczych na morzu.

Przedmiot ubezpieczenia:
• casco jednostek pływających,
• odpowiedzialność cywilna armatora w związku z prowadzoną działalnością (tzw.P&I),
• następstwa nieszczęśliwych wypadków i rzeczy osobiste członków załóg.

Ubezpieczenia offshore
• ubezpieczenie platform stacjonarnych, pływających
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej operatora
• ubezpieczenie odwiertów
• ubezpieczenie pracowników platform


Ubezpieczenie ryzyk stoczniowych

Ubezpieczenie ryzyk stoczniowych jest jednym z podstawowych ubezpieczeń w działalności każdej stoczni. Jego głównym celem jest zapewnienie inwestorowi i wykonawcy ochrony przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą zakłócić lub uniemożliwić proces powstawania nowej jednostki, jej wodowania czy remontu.

Przedmiot ubezpieczenia
• ryzyka związane z budową jednostek pływających prowadzoną na terenie stoczni
• ryzyka na czas wodowania i ryzyka żeglugowe na czas przeprowadzania prób morskich
• odpowiedzialność cywilna stoczni w związku z prowadzonymi pracami remontowymi na statkach przekazanych przez właścicieli statków do stoczni.
Kompleksowe ubezpieczenie jachtów morskich

Ubezpieczenie skierowane jest do właścicieli, armatorów i użytkowników rekreacyjnych jachtów motorowych i żaglowych zarejestrowanych i dopuszczonych do eksploatacji w Polsce, niezależnie od rejonu żeglugi.

Przedmiot ubezpieczenia:
• casco jachtu
• odpowiedzialność cywilna armatora/użytkownika
• następstwa nieszczęśliwych wypadków członków załogi jachtu
• rzeczy osobiste członków załogi jachtu
• koszty niezbędnego leczenia członków załogi biorących udział w rejsach zagranicznych

Kontakt do działów firmy

PZU SA
Zespół Ubezpieczeń Morskich
pl. Kaszubski 8
81-350 Gdynia

tel 58 308 36 43, 58 308 36 42
fax 58 308 36 47

Opis dodatkowy

ubezpieczenia żeglugi, ubezpieczenia jachtów morskich, ubezpieczenia stoczni, ubezpieczenia offshore, ubezpieczenia transportu morskiego

Dziękujemy za wysłane grafiki.