• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
29
cze 2017

Przykłady dobrej koordynacji działań przeciwpowodziowych w dorzeczu

Szczegóły wydarzenia

  • Termin:

    29.06.2017 - 29.06.2017

100 mln zł wyniosą koszty inwestycji przeciwpowodziowych przeprowadzonych w ramach projektu pt. "Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław - Etap II - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku". 74 miliony będzie kosztować budowa lodołamaczy dla RZGW w Gdańsku. Wydanie takich kwot wymaga szerokiej koordynacji działań na różnych poziomach realizacji inwestycji.

Zagadnieniu koordynacji działań przeciwpowodziowych oraz prowadzeniu inwestycji w gospodarce wodnej, poświęcona będzie konferencja organizowana w Gdańsku przez Ministerstwo Środowiska i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Swój udział w konferencji zapowiedzieli wiceministrowe środowiska Mariusz Gajda i Sławomir Mazurek oraz goście z Holandii, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym.

W związku  z tym, po zakończeniu spotkania, o godz. 15.30, odbędzie się konferencja prasowa na temat inwestycji przeciwpowodziowych, rozwoju żeglugi śródlądowej i zmian w gospodarce wodnej związanych z wprowadzeniem nowego prawa wodnego, na którą serdecznie zapraszam. Na konferencji prasowej obecny będzie wiceminister środowiska oraz przedstawiciele instytucji biorących udział w konferencji.

Tytuł konferencji: Przykłady dobrej koordynacji działań przeciwpowodziowych w dorzeczu

termin: 29 czerwca 2017r.

miejsce: hotel Hilton, Gdańsk, Targ Rybny 1

PROGRAM KONFERENCJI

9.00       Rejestracja uczestników

10.00     Otwarcie konferencji

Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

10.20     Program Żuławski – 2030

Dr inż. Piotr Kowalski, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

10.40     Zarządzanie projektami z zakresu ochrony przeciwpowodziowej w Holandii (na przykładzie projektu Room for the River)

Mr. Willem-Jan Goossen, Ministry of Infrastructure and Environment, Policy Advisor, Former Director of the Delta Programme Rivers

Mr. Bart Partmet, Province of Overijssel Director Policy and Strategy Department Former Director of The Dutch Delta Commissioner

11.30     Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk

Krzysztof Roman, zastępca dyrektora Pionu Technicznego i Inwestycji, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

11.50     Żegluga śródlądowa w Polsce – planowane kierunki działań

Monika Niemiec – Butryn, dyrektor Departamentu Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

12.20     Pytania i dyskusja

13.00     Przerwa obiadowa

14.00     Finansowanie gospodarki wodnej w Polsce

Hanna Piasecka, Departament Gospodarowania Wodami, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

14.30     Dialog z organizacjami pozarządowymi w procesie przygotowania inwestycji

Mr. Wim Goedhart, Dutch NGO representative Natuurmonumenten, Project leader for major river projects in The Netherlands

15.00     Pytania i dyskusja

15.30     Podsumowanie i zakończenie

15.45    Konferencja prasowa

Dziękujemy za wysłane grafiki.