• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: ZMPG zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym nr 2/SRH/2023 na oddanie w najem niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 32.045,00 m2 zlokalizowanej w Gdańsku

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: ZMPG zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym nr 2/SRH/2023 na oddanie w najem niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 32.045,00 m2 zlokalizowanej w Gdańsku
Wyróżnione

Dane kontaktowe

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040398, o numerze NIP 5832461866 (dalej jako Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040398, o numerze NIP 5832461866 (dalej jako ZMPG) zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym nr 2/SRH/2023 na oddanie w najem niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 32.045,00 m2 zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Kontenerowej.

Lokalizację Nieruchomości na obszarze Portu Gdańsk przedstawia Załącznik nr 1 do Dokumentacji oraz strona internetowa ZMPG pod adresem: https://www.portgdansk.pl/biznes/tereny-inwestycyjne/t14-nieruchomosc-gruntowa/.

Postępowanie jest przetargiem publicznym, nieograniczonym, pisemnym.

Szczegółowe warunki Przetargu zostały określone w Dokumentacji, która jest udostępniana wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej ZMPG: https://przetargi.portgdansk.pl/

Podmioty zainteresowane udziałem w Przetargu powinny złożyć ofertę na adres: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk, Kancelaria Ogólna, na formularzu, zgodnie z warunkami Przetargu określonymi w Dokumentacji. 

Termin składania ofert upływa 1 marca 2024 r. godz. 12.00.

Otwarcie ofert i ogłoszenie treści ofert handlowych jest jawne i nastąpi w dniu 1 marca 2024 r. 
o godz. 12:15 w siedzibie ZMPG, w sali nr 9A.

W dniach 12 grudnia 2023 r. i 10 stycznia 2024 r. będzie można dokonać wizji lokalnej Nieruchomości. Miejsce spotkania na terenie Portu Gdańsk, przybycie i dokładną godzinę należy uzgodnić e-mailem z menedżerem Klienta Panią Joanną Hukałą na adres poczty elektronicznej: Joanna.Hukala@portgdansk.pl najpóźniej na dwa dni przed wyżej wskazanymi terminami.

ZMPG jest uprawniony do odwołania Przetargu oraz do zmiany warunków Przetargu bez podania przyczyn.

Ogłoszenie ma na celu wyłącznie zachęcenie potencjalnych najemców do udziału w Przetargu i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Wszelkie wyrażenia użyte w niniejszym ogłoszeniu, pisane wielką literą i niezdefiniowane osobno powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniem nadanym im w Dokumentacji.

Lokalizację Nieruchomości na obszarze Portu Gdańsk przedstawia Załącznik nr 1 do Dokumentacji oraz strona internetowa ZMPG pod adresem: https://www.portgdansk.pl/biznes/tereny-inwestycyjne/t14-nieruchomosc-gruntowa/.

Postępowanie jest przetargiem publicznym, nieograniczonym, pisemnym.

Szczegółowe warunki Przetargu zostały określone w Dokumentacji, która jest udostępniana wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej ZMPG: https://przetargi.portgdansk.pl/

Podmioty zainteresowane udziałem w Przetargu powinny złożyć ofertę na adres: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk, Kancelaria Ogólna, na formularzu, zgodnie z warunkami Przetargu określonymi w Dokumentacji. 

Termin składania ofert upływa 1 marca 2024 r. godz. 12.00.

Otwarcie ofert i ogłoszenie treści ofert handlowych jest jawne i nastąpi w dniu 1 marca 2024 r. 
o godz. 12:15 w siedzibie ZMPG, w sali nr 9A.

W dniach 12 grudnia 2023 r. i 10 stycznia 2024 r. będzie można dokonać wizji lokalnej Nieruchomości. Miejsce spotkania na terenie Portu Gdańsk, przybycie i dokładną godzinę należy uzgodnić e-mailem z menedżerem Klienta Panią Joanną Hukałą na adres poczty elektronicznej: Joanna.Hukala@portgdansk.pl najpóźniej na dwa dni przed wyżej wskazanymi terminami.

ZMPG jest uprawniony do odwołania Przetargu oraz do zmiany warunków Przetargu bez podania przyczyn.

Ogłoszenie ma na celu wyłącznie zachęcenie potencjalnych najemców do udziału w Przetargu i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Wszelkie wyrażenia użyte w niniejszym ogłoszeniu, pisane wielką literą i niezdefiniowane osobno powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniem nadanym im w Dokumentacji.

Zdjęcia

PRZETARG NA: ZMPG zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym nr 2/SRH/2023 na oddanie w najem niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 32.045,00 m2 zlokalizowanej w Gdańsku  - GospodarkaMorska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.