• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Zaprojektowanie, budowa i rozruch układu przerzutowego z Portu do zbiorników retencyjnych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zaprojektowanie, budowa i rozruch układu przerzutowego z Portu do zbiorników retencyjnych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zaprojektowanie, budowa i rozruch układu przerzutowego z Portu Północ do zbiorników retencyjnych
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na zaprojektowaniu, wybudowaniu oraz uruchomieniu układu przerzutu ścieków z przepompowni ścieków Port Północ przy Ul. Kleczkowskiej 52B do zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenie przepompowni ścieków Port Południe przy Ul. Długiej 67 we Wrocławiu

Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: Zaprojektowanie, budowa i rozruch układu przerzutowego z Portu Północ do zbiorników retencyjnych
Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na zaprojektowaniu, wybudowaniu oraz uruchomieniu układu przerzutu ścieków z przepompowni ścieków Port Północ przy Ul. Kleczkowskiej 52B do zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenie przepompowni ścieków Port Południe przy Ul. Długiej 67 we Wrocławiu. 2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym zał. nr 1 do SWZ, tj. Programem Funkcjonalno-Użytkowym, opracowanym przez GSG Industria Sp. z o.o., Ul. Granitowa 47, 70-750 Szczecin. 3. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na cały przedmiot zamówienia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, na okres i na warunkach określonych projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (zał. nr 2 do SWZ). 4. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy. W tym celu należy skontaktować się z panem Pawłem Barcikiem, tel. 667-664-569, e-mail: [email protected]. Wizja lokalna nie ma charakteru obowiązkowego 5. Obowiązki wykonawcy i zamawiającego oraz warunki realizacji zamówienia przedstawiono w zał. nr 2 do SWZ - projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w zał. nr 2 do SWZ - projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wewnętrzny identyfikator: Układ przerzutowy Port Południe do zbiorników retencyjnych
Główna klasyfikacja (cpv): 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Specyfikacja:Dokumenty zamówienia
Adres dokumentów zamówienia: https://mpwikwroclaw-pzp.logintrade.net/zapytania_email,166545,bb2f97b638bdc29c1fe730bae3a6d9c2.html
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: 09/07/2024 23:59:00 (UTC+2)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 81 Dni
Termin składania:2024-07-09
Otwarcie:Informacje na temat publicznego otwarcia: Data otwarcia: 10/07/2024 10:00:00 (UTC+2)
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 50-421
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)
Kraj: Polska

Miejsce realizacji
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)
Kraj: Polska

Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania: 32 Miesiące
Wadium:50 000,00 zł
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach
Kontakt:Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
Numer rejestracyjny: 930155369
Adres pocztowy: ul. Na Grobli 19
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 50-421
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)
Kraj: Polska
E-mail: [email protected]
Telefon: +48887776632
Adres strony internetowej: www.mpwik.wroc.pl
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://mpwikwroclaw-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Role tej organizacji:
Nabywca
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia
Język kontaktu:polski
Kod CPV:45200000
Numer dokumentu:338868-2024, PN/0196/B/2024/1
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

Specyfikacja

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.