• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Wykonanie robót polegających na wymianie drenów przy udziale zespołu do prac podwodnych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie robót polegających na wymianie drenów przy udziale zespołu do prac podwodnych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Wykonanie robót polegających na wymianie drenów przy udziale zespołu do prac podwodnych na terenie Zakładu Centralnego w Warszawie z podziałem na zadania
Wykonanie robót polegających na wymianie drenów przy udziale zespołu do prac podwodnych na terenie Zakładu Centralnego w Warszawie z podziałem na zadania

5. Część zamówienia

Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: Wykonanie robót polegających na wymianie drenów przy udziale zespołu do prac podwodnych na terenie Zakładu Centralnego w Warszawie z podziałem na zadania.
Opis: Wykonanie robót polegających na wymianie drenów przy udziale zespołu do prac podwodnych na terenie Zakładu Centralnego w Warszawie z podziałem na zadania.
Wewnętrzny identyfikator: 00312/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2023
Główna klasyfikacja (cpv): 45244000 Wodne roboty budowlane
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
Specyfikacja:Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski
Języki, w których dokumenty zamówienia (lub ich części) są nieoficjalnie dostępne: polski
Adres dokumentów zamówienia: https://mpwik-waw.eb2b.com.pl
Kanał komunikacji ad hoc:
Nazwa: https://mpwik-waw.eb2b.com.pl
Adres URL: https://mpwik-waw.eb2b.com.pl
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: 27/05/2024 10:45:00 (UTC+2)
Termin składania:2024-05-27
Otwarcie:Informacje na temat publicznego otwarcia: Data otwarcia: 27/05/2024 11:00:00 (UTC+2) Miejsce: na Platformie Zakupowej Zamawiającego
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska

Miejsce realizacji
Miejscowość: Warszawa
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska

Szacowany okres obowiązywania
Data zakończenia trwania: 31/12/2024
Okres obowiązywania: 7 Miesiące
Wadium:w oryginalnej treści
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach
Kontakt:Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Numer rejestracyjny: 5250005662
Departament: Pion Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: P. Starynkiewicza 5
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-015
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Dział Postępowań
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Telefon: +48224455300
Faks: +48224455303
Adres strony internetowej: https://www.mpwik.com.pl
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://www.mpwik.com.pl
Profil nabywcy: https://www.mpwik.com.pl
Role tej organizacji:
Nabywca
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału
Organizacja rozpatrująca oferty
Język kontaktu:polski
Kod CPV:45244000, 45231300, 45111200, 45232150
Numer dokumentu:279666-2024, 00312/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.