• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Serwis łodzi Zodiak

Standard

Dane kontaktowe

Opis:serwis łodzi Zodiak
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
serwis łodzi Zodiak
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/jw4101/public/postepowanie?postepowanie=68538669

TERMIN SKŁADANIA ofert
14-06-2024 10:00:00
Termin składania:2024-06-14
Otwarcie:Termin otwarcia ofert 14-06-2024 10:10:00
Wymagania:Warunki udziału

1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uwagi:Kryteria oceny ofert

1.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena
Kontakt:JW 4101 Lubliniec
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
tel. 261101111
e-mail: [email protected]
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:7/SM/2024
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.